WMO-plicht

Bij zelf-opgezet wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk vast te stellen of het onderzoek onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) valt. WMO-plichtig onderzoek wordt inhoudelijk getoetst door de METC.

 

Ter bepaling van WMO-plichtigheid dient een vragenlijst ingevuld te worden en samen met het protocol, proefpersoneninformatie en, indien deze er zijn, vragenlijsten te worden gemaild en opgestuurd aan de METC Zuid West Holland. Veel medisch tijdschriften vragen om deze niet-WMO verklaring wanneer onderzoeksresultaten ter publicatie wordt aangeboden. De METC geeft niet-WMO verklaringen enkel af aan onderzoek dat nog niet gestart is.

 

Onderzoek waarvan duidelijk is dat het onder de WMO valt, zoals onderzoek met niet-geregistreerde medicijnen, kan rechtstreeks bij de METC ingediend worden. WMO-plichtig onderzoek mag enkel uitgevoerd worden wanneer een positief oordeel van een erkende toetsingscommissie, zoals bijvoorbeeld METC ZWH, is verkregen.

 

Voor de uitvoering van WMO-plichtig onderzoek dient de (hoofd)onderzoeker een Good Clinical Practice (GCP) certificaat te hebben. Om deze te behalen dient een gecertificeerde GCP-cursus gevolgd te worden. Met regelmaat wordt een GCP-training in HMC georganiseerd door het wetenschapsbureau.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau op telnmr.088 - 979 1626.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.