Wetenschapsstages Neurologie

1. Is Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) a risk factor for the development of a cerebro vascular accident (CVA)

 

Doel

1: Wat is de prevalentie van OSAS in TIA/stroke patiënten?

2: Hoeveel patiënten met OSAS hebben een TIA/stroke ontwikkeld?

 

Methode

Ad 1.Prospectief onderzoek naar de prevalentie van OSAS bij TIA/stroke patiënten die behandeld zijn in het MCH. Op dit moment bevat de database 550 TIA/stroke patiënten die gescreend zijn op OSAS. Deze database dient aangevuld te worden met ontbrekende gegevens uit het medische dossier en de database analyse dient uitgevoerd te worden. 

Ad 2. Transversaal onderzoek in de database van het slaapcentrum. Alle slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen identificeren en beoordelen of er een event (TIA/stroke) heeft plaatsgevonden bij deze groep patiënten. Patiënten zullen benaderd worden om eenmalig hiervoor aanvullende gegevens aan te leveren. 

 

Plaats

HMC Westeinde

 

Begeleider: dr. R.M. Rijsman, neuroloog

 
2. Onderzoek naar het verloop van verschillende infectieparameters in liquor bij patiënten met een subarachnoïdale- of intraventriculaire bloeding

 

Achtergrond

Bij patiënten met een subarachnoïdale- of intraventriculaire bloeding moet frequent een externe ventriculaire drain geplaatst worden om een te hoge intracraniële druk te behandelen. Hierbij bestaat het risico op een draininfectie. De gebruikelijke infectieparameters zijn echter beperkt bruikbaar voor het vroegtijdig opsporen van een draininfectie, doordat er natuurlijke fluctuaties in de ontstekingsparameters in liquor lijken te zijn en de parameters worden beïnvloed door het aanwezige bloed. Van de natuurlijke fluctuaties is onvoldoende bekend waardoor patiënten mogelijk ten onrechte behandeld worden voor een infectie.

 

Doel

Wat is het natuurlijke verloop van infectieparameters in liquor bij patiënten de eerste 10 dagen na een subarachnoïdale danwel ventriculaire bloeding?

 

Methode

Retrospectieve analyse van alle SAB-patiënten of patiënten met een intraventriculaire bloeding >18 jaar waarbij er geen verdenking is op een infectie. Beoordelen van de volgende parameters: leukocytengetal, mono- en polynucleaire cellen, glucose in liquor, erytrocyten, eiwitten. In serum leukocytengetal, CRP en glucose.

 

Plaats

Afdeling Neurologie, locatie nader te bepalen

 

Duur

vanaf 14 weken

 

Begeleider

K. Jellema, neuroloog, K. Dorresteijn, aios/PhD neurologie

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.