Wetenschapsfonds

Als topklinisch opleidingsziekenhuis wil het ziekenhuis medisch wetenschappelijk onderzoek, geïnitieerd in HMC stimuleren. Uitgangspunt is dat onderzoekers een ( Externe) subsidie verwerven voor de kosten van uitvoering van hun onderzoek. Is deze financiering onvoldoende, kan een subsidie bij het wetenschapsfonds aangevraagd worden. Daarnaast wordt jaarlijks een wetenschapsbeurs mogelijk gemaakt uit het wetenschapsfonds.

 

Onderzoekers werkzaam binnen HMC kunnen een aanvraag voor subsidie indienen door naast het onderzoeksdossier ook het formulier aanvraag middelen wetenschapsfonds te uploaden in Castor SMS. In het formulier aanvraag middelen wetenschapsfonds dient aangegeven te worden voor welke kosten op de begroting een subsidie bij het wetenschapsfonds wordt aangevraagd, samen met een motivatie. Twee leden van de wetenschapscommissie beoordelen de compleet ingediende aanvragen van nieuwe onderzoeken. Subsidieaanvragen hoger dan €10.000 worden in de vergadering van de wetenschapscommissie besproken. De commissie vergadert iedere vierde maandag van de maand.

 

Een subsidie bij het Wetenschapsfonds kan aangevraagd worden voor bijvoorbeeld een research verpleegkundige van het trialbureau, ondersteunend personeel, verrichtingen bij ondersteunende diensten zoals laboratorium en radiologie, reiskosten van patiënten die deelnemen aan het onderzoek, materialen, drukwerk zoals zakkaartjes, en porto (bijv versturen vragenlijsten).   

 

Tevens kan een bijdrage gevraagd worden bij het Wetenschapsfonds voor publicatiekosten van open access tijdschriften onder de volgende voorwaarden:

 • tenminste één van de auteurs is werkzaam in HMC
 • tenminste één van de auteurs is staflid
 • het betreft een lokaal geïnitieerd onderzoek of een deel van het onderzoek is uitgevoerd in HMC
 • de aanvraag voor een financiële bijdrage wordt vóóraf gedaan met vermelding van het  studienummer dat toegekend is door het wetenschapsbureau. Aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen

 • het manuscript is aantoonbaar ingediend en afgewezen bij tijdschriften die geen tarief in rekening brengen voor publicatie; deze afwijzingen dienen bij de aanvraag bijgesloten te worden
 • het open access tijdschrift heeft een aantoonbare impact factor
 • het open access tijdschrift is PubMed geïndexeerd

 

Voor een tegemoetkoming in kosten voor een congresbezoek van een aios kan eveneens een aanvraag worden gedaan bij het Wetenschapsfonds onder de volgende voorwaarden:

 • de aios is in dienst bij HMC (hoofdaanstelling)
 • de aios presenteert een abstract op het congres over een lokaal geïnitieerd onderzoek. Dit kan zowel een poster als een diapresentatie zijn
 • de aanvraag voor een financiële bijdrage wordt vóóraf gedaan met vermelding van het studienummer dat toegekend is door het wetenschapsbureau. Hierbij wordt een begroting van de verwachte kosten bijgesloten. Kosten die opgevoerd kunnen worden zijn inschrijfkosten voor het congres, reiskosten van en naar de congreslokatie en hotelkosten. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd kunnen deze onkosten achteraf gedeclareerd worden, met bijsluiting van bonnen e.d. Aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen
 • per aanvraag kan een maximum bedrag van €1500,- toegekend worden
 • aios'en kunnen maximaal één keer tijdens hun opleiding een bijdrage voor een congresbezoek vragen.

 

Het Wetenschapsfonds is niet bedoeld ter dekking van de kosten voortvloeiend uit wetenschappelijk onderzoek zoals indienen van abstracts bij een congres, opleidingen en cursussen, en proefschriften. Verzoeken voor een bijdrage in de drukkosten van een proefschrift kunnen worden gedaan bij de Raad van Bestuur.

 

Voor het ‘verzilveren’ van een toegekende subsidie kan het beste tijdig contact opgenomen worden met

het Wetenschapsbureau onder vermelding van het studienummer en het acroniem van het onderzoek zodat besproken kan worden hoe de benodigde producten of materialen voor het onderzoek besteld kunnen worden. Indien producten of materialen door de onderzoeker besteld worden en achteraf gedeclareerd worden bij het Wetenschapsfonds, dient de betreffende factuur op naam van HMC te staan met vermelding van het studienummer en de studie-acroniem. Toegekende subsidies voor personeel, waaronder researchverpleegkundigen, datamanagers e.d. worden met het ziekenhuis verrekend.

 

Wanneer een subsidie uit het wetenschapsfonds wordt toegekend, dient deze bij publicatie van de onderzoeksresultaten te worden vermeld in de Acknowledgements als ‘This study was funded by a grant from the Research Fund of Haaglanden Medisch Centrum’.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau telnmr via 088 - 979 1626.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.