Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie is een ziekenhuiscommissie. Deze commissie beoordeelt alle onderzoeksvoorstellen voor te starten wetenschappelijk onderzoek in HMC. Hierbij wordt gekeken of het onderzoek binnen de speerpunten van het ziekenhuis past, de haalbaarheid van het onderzoek binnen het ziekenhuis beoordeelt, en wat de kosten c.q. opbrengsten zijn. Vervolgens adviseert de Wetenschapscommissie de Raad van Bestuur over de ingediende onderzoeksvoorstellen. De Raad van Bestuur neemt het definitieve besluit met betrekking tot de toestemming voor de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek en informeert de indiener van het voorstel hierover. De Wetenschapscommissie bewaakt de voortgang, de kwaliteit en de begroting van goedgekeurde onderzoeken door middel van jaarlijkse voortgangsrapportages. De voortgangsrapportages worden ingevuld in het Castor Study Management System. E.e.a. is beschreven is het reglement van de wetenschapscommissie.

 

Daarnaast beheert de Wetenschapscommissie het Wetenschapsfonds en verantwoord de uitgaven van het Wetenschapsfonds aan de Raad van Bestuur.

 

De wetenschapscommissie vergadert om de maand op de 4e dinsdag van de maand. Het dagelijkse bestuur van de wetenschapscommissie vergadert maandelijks (vierde dinsdag)

 

Per 1 april bestaat de wetenschapscommissie uit:

  • dr. G. Lycklama à Nijeholt, radioloog, voorzitter
  • mw. dr S. Cannegieter, epidemioloog LUMC

  • mw. F. Claessen, AIOS sportgeneeskunde
  • mw. dr. D. Grootendorst, coördinator wetenschap en klinisch epidemioloog
  • mw. dr. E. Roelofsen, ziekenhuis apotheker
  • dhr. W. van Wijngaarden, gynaecoloog
  • Renate Udo, stafmedewerker wetenschapsbureau


Daarnaast heeft de wetenschapscommissie bij alle Oe's een aanspreekpunt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Beleid van de wetenschapscommissie en implementatie van nieuwe wetten en regelgeving wordt via de aanspreekpunten in de vakgroep verspreid. Bij vraagstukken of behoefte aan input worden deze aanspreekpunten benaderd door de wetenschapscommissie.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau op telnmr, 088 - 979 1626.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.