Wetenschapsbeurs

De wetenschapsbeurs is bedoeld voor aios en onderzoekers in HMC met een vast dienstverband die werken aan een wetenschappelijk onderzoek of dit willen opzetten maar hiervoor onvoldoende tijd hebben. Met de wetenschapsbeurs kan een medewerker één jaar lang één dag per week vrijgesteld worden van reguliere taken om te besteden aan het onderzoek.De regeling is niet bedoeld voor medisch specialisten.

 

Onderzoeken die in aanmerking komen voor de wetenschapsbeurs moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • zelf opgezet (bij voorkeur)
 • uitgevoerd binnen HMC (bij voorkeur). Dit kan ook een al lopend onderzoek zijn.
 • klinisch en wetenschappelijk relevant
 • passend binnen de speerpunten van het ziekenhuis
 • het protocol moet een duidelijke vraagstelling hebben

 

De aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de wetenschapsbeurs dient de onderzoeker de volgende documenten in:

 • aanmeldformulier wetenschapsbeurs 
 • protocol opgesteld volgens template CCMO
 • begroting
 • CV
 • motivatie
 • aanbevelingsbrief van de opleider/onderzoeksbegeleider
 • alle gebruikelijke stukken zoals men die indient bij een studie ter beoordeling aan de wetenschapscommissie

 

In het najaar van het kalenderjaar is een nieuwe ronde voor aanvragen wetenschapsbeurs.

 

Beoordeling

De beoordelingscommissie bestaat uit drie leden van de wetenschapscommissie, waaronder de voorzitter en één medisch specialist van HMC die niet in de wetenschapscommissie zit.

 

Overig

Alle indieners van de wetenschapsbeurs krijgen schriftelijk bericht van toekenning dan wel afwijzing. Een kopie hiervan gaat naar de opleider. Winnaars van de wetenschapsbeurs worden in de wetenschapscommissievergadering van maart uitgenodigd om hun project te presenteren.

 

Het wetenschapsbeursjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei in het daarop volgende jaar, tenzij dit anders besproken wordt. Aan het eind van het wetenschapsbeurs jaar geeft de onderzoeker een terugkoppeling aan de leden van de wetenschapscommissie.

 

Met de opleiders wordt afgestemd hoe de wetenschapsbeurs ‘opgenomen’ wordt: 1 dag per week vrijroosteren door office managers Medisch Onderwijs, 1 week per maand vrijroosteren of een ‘aaneengesloten’ periode van 52 werkdagen. Bovendien dient de wetenschapsbeurs binnen 1 jaar na toekenning ingevuld te worden, anders vervalt deze.

 

Bij publicatie van resultaten vermeldt de aios/onderzoeker HMC in de affiliaties met de afdeling waar het onderzoek uitgevoerd is. Tevens wordt in de acknowledgement van het artikel de volgende zin opgenomen: ‘This study was funded by a grant from the Research Fund of Haaglanden Medical Center (wetenschapsbeurs met jaartal)’.

 

Alleen de salariskosten van de onderzoeker worden vergoed uit de wetenschapsbeurs. Wanneer meer subsidie nodig is, dient hiertoe een aanvraag bij het wetenschapsfonds te worden gedaan. Congressen en dergelijke worden niet vergoed uit de wetenschapsbeurs.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau op telnmr. 088 - 979 1626.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.