Voorbereiding onderzoek

Protocol

Wanneer je een wetenschappelijk onderzoek wil opzetten, is het belangrijk een goede hypothese te hebben/formuleren en hierbij een goed onderzoeksprotocol te schrijven. Bij WMO-plichtig onderzoek gebruik je het protocolformat van de CCMO .Onderdelen die bij jouw onderzoek niet van toepassing zijn, kunnen weggelaten worden.

 

Voor onderzoek dat niet onder de WMO valt kan deze template (nWMO template) gebruikt worden.

 

HMC geïnitieerd wmo plichtig onderzoek moet eerst goedgekeurd worden door de wetenschapscommissie voordat de onderzoeksverklaring wordt getekend en het dossier ingediend kan worden bij de METC. Neem hiervoor contact op met het wetenschapsbureau.

 

Lokale hoofdonderzoeker

Is HMC deelnemend centrum? De lokale hoofdonderzoeker is altijd een medisch specialist, de uitvoerend onderzoeker kan een a(n)ios, verpleegkundige of student zijn.

Is HMC de verrichter van het onderzoek? De hoofdonderzoeker is altijd een medisch specialist.

 

WMO onderzoek

Is het onderzoek WMO-plichtig? Denk er aan dat iedereen in het studieteam dat betrokken is bij het onderzoek Good Clinical Practice (GCP) gevolgd moet hebben. De (lokale) hoofdonderzoeker moet daarnaast het EMWO-GCP examen behaald hebben.

 

Patiënteninformatieformulier (PIF)

De wet schrijft voor dat deelnemers aan medisch-wetenschappelijk onderzoek vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over alle aspecten die deelname aan het onderzoek met zich meebrengt: voorlichting voor patiënten over het onderzoek. (PIF conform het model proefpersoneninformatie formulier van de CCMO bij WMO onderzoek of PIF conform het model proefpersoneninformatie van de DCRF bij niet WMO onderzoek).

 

Bij multicenter onderzoek waarbij al een PIF beschikbaar is en waar HMC aan mee gaat doen, dient de ziekenhuisspecifieke informatie aangepast te worden door bijvoorbeeld een bijlage aan de PIF toe te voegen. Daarnaast dient op de PIF die in Haaglanden Medisch Centrum (HMC) gebruikt wordt het logo van het ziekenhuis te staan. 

 

Gebruik bij het eventueel aanpassen van de model proefpersoneninformatie altijd track changes totdat de PIF is goedgekeurd door de METC en/of het deelnemend centrum. Op die manier kan gevolgd worden of alle wettelijke essentiële informatie in de PIF is blijven staan.

 

Betrokken afdelingen

Alle afdelingen die bij het onderzoek betrokken zijn dienen geïnformeerd te worden over het onderzoek door de onderzoeker. Bij voorkeur gebeurt dit voorafgaand aan de indiening van het onderzoeksdossier bij het wetenschapsbureau. Denk hierbij ook aan andere afdelingen waar patiëntinclusie (mogelijk) gaat plaatsvinden zoals bijvoorbeeld de SEH en polikliniek.

 

Ondersteunende diensten

Indien in het kader van het onderzoek extra verrichtingen aangevraagd worden die niet binnen de reguliere patiëntenzorg (DOT) vallen, dient de betreffende ondersteunende dienst hierover te worden geïnformeerd door de onderzoeker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Apotheek, Radiologie, KCL, Microbiologie en Pathologie. Zorg er voor dat je tijdig contact opneemt met de ondersteunende diensten om af te stemmen of hetgeen nodig is voor het onderzoek ook uitgevoerd kan worden op de betreffende afdeling. Wanneer in het kader van het onderzoek meer of andere materialen/devices aangeschaft worden, dient hiervoor contact opgenomen te worden met de afdeling Inkoop.

Wordt in het onderzoek een medisch hulpmiddel gebruikt, vergeet dan niet contact op te nemen met Medische Instrumentatie. Voor klinische studies waarbij medische hulpmiddelen worden ingezet die nog niet gebruikt worden binnen HMC, moet het productdossier op Zenya doorlopen worden. Dit is ook van toepassing indien het hulpmiddel al wel in gebruik is binnen HMC maar buiten intended use toegepast gaat worden in studieverband. Zie ook [link naar pagina Onderzoeksdossier].

Betrokken/ondersteunende afdeling

Contactpersoon

Apotheek (oncologische studies)

Els Visser

Apotheek (niet -oncologische studies)

Aletta Ledeboer

Cardiologie

 

IC

Peter van Vliet

Inkoop

 

Laboratorium

Piet Sturm

Microbiologie

Anouk Muller

Medische Instrumentatie

Rob van der Welle

Nucleaire geneeskunde

Joris Tim

OK

 

Pathologie

Elke Peters

Polikliniek

Betreffende zorgmanager

Radiologie

Anda Verschuren

SEH

Merel van Loon

Verpleegafdeling

Betreffende zorgmanager

Anders nl.

 

 

Onderzoek met/voor een farmaceutisch bedrijf

Bij wetenschappelijk onderzoek met een farmaceutisch bedrijf worden afspraken vastgelegd in een contract. HMC maakt hierbij gebruik van het CCMO-model onderzoekscontract (onder sectie K3). Dit is een modelcontract voor drie partijen, opgesteld door CCMO, STZ en Nefarma. Een ongetekend contract is onderdeel van het in te dienen onderzoeksdossier. Indien je een onderzoek met een farmaceutisch bedrijf gaat doen, check dan tijdig bij de sponsor of deze inderdaad het CCMO-model onderzoekscontract gebruikt.

 

Monitoring van het onderzoek

Bij WMO-plichtig onderzoek met een externe partij wordt vaak gemonitord door iemand van deze organisatie. Om privacy van patiënten te waarborgen, krijgen (externe) monitors een inlogaccount waarmee zij alleen de patiënten van het betreffende onderzoek in kunnen zien. Hiertoe kan de monitor, na toestemming van de raad van bestuur voor het onderzoek, contact opnemen met Samantha Vink onder vermelding van ‘inlog account aanvragen externe’,  de acroniem van het onderzoek en het door het wetenschapsbureau toegekende studienummer. Deze persoon zal vervolgens het secretariaat Landsteiner Instituut verzoeken de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Trialregister

Elk mensgebonden invasief onderzoek, alsook alle medicijntrial, dient te worden geregistreerd in een register om in aanmerking te komen voor publicatie. Registratie geldt niet alleen voor gerandomiseerde en gecontroleerde trials. Observationele studies zonder invasief onderzoek hoeven niet geregistreerd te worden, maar dat mag wel.

 

Het Nederlands Trialregister is een openbaar toegankelijk en vrij te doorzoeken prospectief trialregister. Deze is bereikbaar via www.trialregister.nl en is het primary register van Nederland. De informatie die in het register gezet wordt kan grotendeels overgenomen worden uit het ABR-formulier.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau, op 088 - 979 1626.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.