De VGO wordt gebruikt bij WMO plichtig onderzoek. Voor meer informatie zie https://dcrfonline.nl/clinical-trial-regulation/. De actuele versie van de VGO kun je downloaden via de CCMO.

 

De sponsor/verrichter vult de VGO in en levert deze samen met relevante informatie aan bij de lokale hoofdonderzoeker en het studieteam. Op de VGO staat aangegeven vóór welke datum de VGO (volledig) ondertekend moet zijn. Voor elke ondersteunende afdeling die bij het onderzoek betrokken is, wordt een VGO deel B ingevuld door de sponsor. Op basis van de informatie in de VGO én evt aanvullende informatie zoals protocol en manuals kan de ondersteunende dienst aangeven of het gevraagde uitgevoerd kan worden. Contactpersonen van ondersteunende diensten die de VGO digitaal via Castor SMS kunnen ondertekenen zijn:

 

Apotheek

Els Visser (oncologische studies), Aletta Ledeboer (niet-oncologische studies)

Cardiologie

Dirk Jan van der Heijden

KCL

Piet Sturm

Medische microbiologie

Anouk Muller

Nucleaire geneeskunde

Joris Tim

Radiologie

Anda Verschuuren

Pathologie

Elke Peters

 

Zijn alle delen B ondertekend, kan deel A ondertekend worden. Neem hier contact over op met wetenschapsbureau@landsteiner.nl. Het is nog niet duidelijk welke personen in HMC gemandateerd worden om deel A van de VGO te ondertekenen.

 

Heb je vragen over de VGO? Kijk bij de veel gestelde vragen die de DCRF verzameld heeft: https://dcrfonline.nl/veel-gestelde-vragen/.

 


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.