Onderzoeksverklaring

De onderzoeksverklaring kan, voor ondertekening, ingediend worden bij het wetenschapsbureau via Castor SMS. Bij akkoord door het aanspreekpunt wetenschapscommissie bij de betreffende vakgroep, wordt de onderzoeksverklaring ondertekend en ge-upload in Castor SMS.

De ingevulde onderzoeksverklaring kan, samen met het CV, ge-upload worden in Castor SMS in het onderzoeksdossier van de betreffende studie. Vul de velden in en dien in. Dit is de voorindiening. De getekende onderzoeksverklaring zal door de secretaris toegevoegd worden aan het onderzoeksdossier in Castor SMS. Met het ondertekenen van de onderzoeksverklaring geeft de medisch divisiemanager aan dat HMC de intentie heeft tot deelname aan desbetreffend onderzoek.

 

Let op: de onderzoeker moet altijd een medisch specialist zijn en bij instelling dient ‘Haaglanden Medisch Centrum’ ingevuld te worden.

 

Formulier onderzoeksverklaring
Er zijn verschillende onderzoeksverklaringen in omloop; welke versie gebruikt dient te worden is afhankelijk van de datum, primaire goedkeuring van het onderzoek.:

- Voor multi-center, WMO-plichtig onderzoek, dat elders is geiniteerd en goedgekeurd en waaraan HMC mee wil gaan doen, kan het volgende formulier gebruikt worden:
Formulier onderzoeksverklaring tot 1-7-2015
- Voor elders geinitieerd, WMO-plichtig onderzoek, dat na 1-7-2015 is goedgekeurd en waaraan HMC mee wil gaan doen, kan het formulier onderzoeksverklaring na 1-7-2015 gebruikt worden.

- Indien het een WMO-plichtig en lokaal geinitieerd onderzoek betreft, dient tevens
de verklaring betreffende de proefpersonenverzekering gebruikt te worden.

 

Indiening onderzoeksverklaring bij oordelende METC

De coördinerend onderzoeker dient de ondertekende onderzoeksverklaring samen met het cirriculum vitae van de lokale onderzoeker in bij de oordelende METC. De oordelende METC neemt de onderzoeksverklaring in behandeling en geeft het oordeel af of HMC als deelnemend centrum aan het onderzoek mee mag doen. Over dit besluit ontvangt de onderzoeker van de oordelende METC een zogenaamd primair oordeel of nader besluit. Deze brief of brieven zijn onderdeel van het onderzoeksdossier.

 

Het onderzoek mag in HMC pas van start gaan nadat de goedkeuringsprocedure positief is afgerond en de Raad van Bestuur de goedkeuringsbrief heeft ondertekend.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met hetwetenschapsbureau op telfnmr. 088 - 979 1626.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.