Onderzoeksbegroting

Elk onderzoek dat aangemeld wordt bij het wetenschapsbureau, dient vergezeld te gaan van een begroting waarin alle kosten en baten verbonden aan het uit te voeren onderzoek transparant worden gemaakt. Als er geen kosten aan het onderzoek verbonden (kostenneutraal) zijn moet er een begroting aangeleverd worden.

Hierbij kan gedacht worden aan tijd die een (research)verpleegkundige besteedt aan het onderzoek en diagnostiek buiten de DOT. Tarieven voor personeel en diagnostiek zijnverwerkt in de tool (http://dwh.mchaaglanden.local/wetenschapsbureau/) zodat alleen uren (personeel) en aantal van specifieke diagnostische verrichtingen ingevuld hoeven worden.

 

Bij onderzoek in samenwerking met een farmaceutisch bedrijf wordt een opslag van 16% geheven over alle personele kosten. Deze opslag wordt automatisch verwerkt en zichtbaar wanneer de begroting wordt opgesteld via

http://dwh.mch.nl/wetenschapsbureau/. De opslag komt ten gunste van het wetenschapsfonds en is bedoeld om onderzoek geïnitieerd door onderzoekers uit HMC te kunnen financieren. Voor verrichtingen gelden andere tarieven. Van fee’s zoals een start-up fee en investigator fee wordt 16% afgedragen aan het wetenschapsfonds. Het eventuele bedrag dat overblijft van de inkomsten na aftrek van alle kosten en fee’s komt eveneens ten gunste van het wetenschapsfonds.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau op telnmr. 088 - 979 1626.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.