Onderzoeksbegroting

Elk onderzoek dat aangemeld wordt bij het wetenschapsbureau, dient vergezeld te gaan van een begroting waarin alle kosten en baten verbonden aan het uit te voeren onderzoek transparant worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan tijd die een (research)verpleegkundige besteedt aan het onderzoek en diagnostiek buiten de DOT. Tarieven voor personeel en diagnostiek zijn verwerkt in de begrotingstool (http://dwh.mchaaglanden.local/wetenschapsbureau/) zodat alleen uren (personeel) en aantal van specifieke diagnostische verrichtingen ingevuld hoeven worden.

Ook wanneer er géén kosten of vergoedingen in het kader voor het onderzoek zijn in HMC, dient er een begroting aangemaakt te worden in de begrotingstool. Kies op het voorblad dan voor ‘Onderzoek zonder kosten’. Eventueel kan een begroting zonder kosten aangemaakt worden via het wetenschapsbureau.

 

Let op: de begrotingstool is alleen toegankelijk via het netwerk van HMC en niet daarbuiten.

 

Bij onderzoek in samenwerking met een farmaceutisch bedrijf wordt een opslag van 16% geheven over alle personele kosten. Deze opslag wordt automatisch verwerkt en zichtbaar wanneer de begroting wordt opgesteld via http://dwh.mch.nl/wetenschapsbureau/. De opslag komt ten gunste van het wetenschapsfonds en is bedoeld om onderzoek geïnitieerd door onderzoekers uit HMC te kunnen financieren. Voor verrichtingen gelden andere tarieven. Van fee’s zoals een start-up fee en investigator fee wordt 16% afgedragen aan het wetenschapsfonds. Het eventuele bedrag dat overblijft van de inkomsten na aftrek van alle kosten en fee’s komt eveneens ten gunste van het wetenschapsfonds.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau op telnmr. 088 - 979 1812.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.