Goedkeuring wetenschappelijk onderzoek

Al het wetenschappelijk onderzoek dat plaats gaat vinden in HMC dient digitaal aangemeld te worden bij het Wetenschapsbureau via https://hmc.castorsms.com/user/login. Dit geldt zowel voor WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek (dus ook statusonderzoek).  Alle benodigde documenten worden hierin geüpload.  De begroting van het onderzoek kan aangemaakt en ingediend worden viahttp://dwh.mch.nl/wetenschapsbureau. Let op: deze tool kan alleen binnen HMC gebruikt worden en is vanaf extern niet toegankelijk. Wil je van buiten HMC een studie indienen, neem dan eerst contact op met wetenschapsbureau@landsteiner.nl.

 

Volledige onderzoeksdossiers doorlopen de controleprocedure en worden beoordeeld door de wetenschapscommissie. Om een korte doorlooptijd te garanderen is het belangrijk een volledig onderzoeksdossier in te dienen.

  

De beoordeling van studies vindt zo spoedig mogelijk na indiening van het dossier plaats door één of twee leden van de wetenschapscommissie. Studies met een subsidieaanvraag bij het wetenschapsfonds van meer dan €10.000 worden in de vergadering van de wetenschapscommissie besproken.

 

Na toestemming voor lokale uitvoering van het onderzoek door de Raad van Bestuur kan gestart worden met het onderzoek. Jaarlijks wordt van de hoofdonderzoeker verwacht dat hij/zij een voortgangsrapportage invult en retourneert aan het wetenschapsbureau. Bij WMO-plichtig onderzoek mag dit hetzelfde verslag zijn als naar de oordelende METC gestuurd, aangevuld met informatie specifiek voor HMC. Wanneer het onderzoek wordt afgerond óf tijdelijk on hold wordt gezet, dient dit ook gemeld te worden bij het Wetenschapsbureau middels het invullen van het formulier melden beeindigen studie.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met Charlotte Severijns, secretaris Wetenschapsbureau, via 088 - 979 1626 of 06-26348774.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.