Goedkeuring wetenschappelijk onderzoek

Al het wetenschappelijk onderzoek dat plaats gaat vinden in HMC dient digitaal aangemeld te worden bij het Wetenschapsbureau via https://hmc.castorsms.com/user/login. Dit geldt zowel voor WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek (dus ook statusonderzoek).  Alle benodigde documenten worden hierin geüpload.  De begroting van het onderzoek kan aangemaakt en ingediend worden viahttp://dwh.mch.nl/wetenschapsbureau. Let op: deze tool kan alleen binnen HMC gebruikt worden en is vanaf extern niet toegankelijk. Wil je van buiten HMC een studie indienen, neem dan eerst contact op met wetenschapsbureau@landsteiner.nl.

 

Volledige onderzoeksdossiers doorlopen de controleprocedure en worden beoordeeld door de wetenschapscommissie. Om een korte doorlooptijd te garanderen is het belangrijk een volledig onderzoeksdossier in te dienen.

 

De beoordeling van studies vindt zo spoedig mogelijk na indiening van het dossier plaats door één of twee leden van de wetenschapscommissie. Studies met een subsidieaanvraag bij het wetenschapsfonds van meer dan €10.000 worden in de vergadering van de wetenschapscommissie besproken.

 

Na toestemming voor lokale uitvoering van het onderzoek door de Raad van Bestuur kan gestart worden met het onderzoek. Jaarlijks wordt van de hoofdonderzoeker verwacht dat hij/zij een voortgangsrapportage invult in Castor SMS bij tabblad rapportages. Bij WMO-plichtig onderzoek mag kan de tussentijdse rapportage die gestuurd is naar de oordelende METC geüpload worden in Castor SMS, informatie specifiek voor HMC kan ingevuld worden in CastorSMS eveneens bij het tabblad rapportages. Wanneer het onderzoek wordt afgerond óf tijdelijk on hold wordt gezet, dient dit ook gemeld te worden bij het Wetenschapsbureau eveneens in Castor SMS bij het tabblad rapportages. Mochten er tijdens de studie amendementen voor doen moeten deze ook aangemeld worden bij het wetenschapsbureau, via Castor SMS bij het tabblad amendementen via https://hmc.castorsms.com/user/login.

Voor het indienen van amendementen op onderzoeken en contracten ga je naar tabblad amendementen

 

Monitors/CRA’s van een sponsor kunnen een dagtoegang krijgen tot het epd van HMC. De bij het onderzoek betrokken research verpleegkundige of onderzoeksmedewerker kan dit voor je aanvragen. Ook wordt hierover informatie verstrekt bij goedkeuring van het onderzoek door raad van bestuur (document via Castor SMS).

 

Heb je praktische vragen over Castor EDC, kijk dan op helpdesk.castoredc.com

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.