Goedkeuring wetenschappelijk onderzoek

Al het wetenschappelijk onderzoek dat plaats gaat vinden in HMC dient digitaal aangemeld te worden bij het Wetenschapsbureau via https://hmc.castorsms.com/user/login. Dit geldt zowel voor WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek (dus ook statusonderzoek).  Alle benodigde documenten worden hierin geüpload.  De begroting van het onderzoek kan aangemaakt en ingediend worden via http://dwh.mch.nl/wetenschapsbureau. Let op: deze tool kan vanaf het HMC netwerk benaderd worden en is vanaf extern niet toegankelijk. Wil je van buiten HMC een studie indienen, neem dan eerst contact op met wetenschapsbureau@landsteiner.nl.

 

Na aanmelding van volledige onderzoeksdossiers in Castor SMS wordt de controleprocedure  via het wetenschapsbureau opgestart. Alle bijbehorden studiedocumenten worden bekeken door het wetenschapsbureau, hierbij is veel aandacht voor privacy-aspecten van het onderzoek. Indien ook een aanvraag bij het wetenschapsfonds wordt gedaan, wordtt deze beoordeeld door twee leden van de wetenschapscommissie. Aanvragen wetenschapsfonds die hoger zijn dan €10.000 worden plenair besproken in de vergadering van de wetenschapscommissie. Het contract wordt beoordeeld door een jurist en de begroting wordt gecontroleerd door een financial controller. De verschillende stapppen uit deze procedure worden zoveel mogelijk parallel aan elkaar in gang gezet. Het wetenschapsbureau coordineert en ondersteunt deze procedure. Om een korte doorlooptijd te garanderen is het belangrijk een volledig onderzoeksdossier in te dienen.

 

Na toestemming voor lokale uitvoering van het onderzoek door de Raad van Bestuur kan gestart worden met het onderzoek. Jaarlijks wordt van de hoofdonderzoeker verwacht dat hij/zij een voortgangsrapportage invult in Castor SMS bij tabblad rapportages. Bij WMO-plichtig onderzoek kan de tussentijdse rapportage die gestuurd is naar de oordelende METC geüpload worden in Castor SMS, informatie specifiek voor HMC kan ingevuld worden in CastorSMS eveneens bij het tabblad rapportages. Wanneer het onderzoek wordt afgerond óf tijdelijk on hold wordt gezet, dient dit ook gemeld te worden bij het Wetenschapsbureau eveneens in Castor SMS bij het tabblad rapportages.

amendementen  op onderzoekenen contracten dienen aangemeld te worden bij het wetenschapsbureau via Castor SMS bij het tabblad amendementen.

 

Monitors/CRA’s van een sponsor kunnen een dagtoegang krijgen tot het epd van HMC. De bij het onderzoek betrokken research verpleegkundige of onderzoeksmedewerker kan dit voor je aanvragen. Ook wordt hierover informatie verstrekt bij goedkeuring van het onderzoek door raad van bestuur (document via Castor SMS).

 

Heb je praktische vragen over Castor EDC, kijk dan op helpdesk.castoredc.com

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.