Goedkeuring Raad van Bestuur

Wanneer het onderzoeksdossier volledig is en alle onderdelen van de controleprocedure positief zijn afgerond, kan de Raad van Bestuur het onderzoek goedkeuren (en eventueel het tripartitecontract ondertekenen). Na ontvangst van de goedkeuringsbrief van de Raad van Bestuur kan gestart worden met het onderzoek.

 

Externen kunnen een account in HMC krijgen met toegang tot Microsoft programma’s en internet. Indien nodig kan een toegang tot het epd geregeld worden, waarbij de toegang enkel is tot de triallijst van het onderzoek. De lokale onderzoeker is verantwoordelijk voor het koppelen van patiënten die toestemming hebben gegeven voor deelname aan het onderzoek, aan de triallijst.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau op telnmr. 088 - 979 1626.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.