Good Clinical Practice (GCP)

Voor de uitvoering van WMO-plichtig onderzoek dienen de (hoofd)onderzoeker en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van (gedelegeerde) taken een GCP training gevolgd te hebben.

Deze personen kunnen zijn: specialisten, A(N)IOS, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, (senior) coassistenten, doktersassistentes, datamanagers etc. Onder gedelegeerde taken wordt bijv verstaan: patiëntgerichte handelingen zoals beschreven in het onderzoeksprotocol, voorlichting aan de patient en informed consent procedure, invoeren data en statistische analyses. De METC geeft geen toestemming voor WMO-plichtig onderzoek waarvan de (hoofd)onderzoeker geen GCP training gevolgd heeft. Daarnaast stelt de STZ (samenwerkende topklinische ziekenhuizen) het verplicht dat (hoofd) onderzoekers succesvol een WMO-GCP examen hebben afgelegd. Dit is opgenomen in de STZ visitatiekriteria. De HMC wetenschapscommissie ziet hierop toe bij de advisering over de lokale uitvoerbaarheid van het onderzoek.

 

In de Haagse regio wordt (gezamenlijk) meerdere keren per jaar een GCP training georganiseerd welke gegeven wordt door de TAPAS Group. Voor 2017 zijn de volgende data gepland:

 

Datum training

Datum en tijd WMO GCP examen

Locatie

Aanmelden bij

 Email

23 oktober 2017

13.00 - 16.30 uur

 

Opfris GCP

HMC-WZ

H-gebouw

Susanne van der Linden

Susanne.vanderlinden@landsteiner.nl

16 november 2017

14.00 - 20.00 uur

23 november 2017

Ochtend, tijd volgt

RDGG

Irma Maas

I.maas@rdgg.nl

 

 Voor 2018 zijn de onderstaande data bekend:

Datum Training

Datum en tijd

WMO GCP examen

Locatie aanmelden bij email
12 maart 2018 19 maart, 10.00-12.00 uur HMC-WZ, H-gebouw Susanne van der Linden susanne.vanderlinden@landsteiner.nl
26 maart 2018

herregistratie,

13.00-16.30 uur

HMC-WZ, H-gebouw Susanne van der Linden susanne.vanderlinden@landsteiner.nl
8 november 2018 15 november, 13.00-17.00 uur

HMC-WZ,

H-gebouw

Susanne van der Linden susanne.vanderlinden@landsteiner.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *Let op: indien de GCP training bij HAGA wordt gevolgd, worden de kosten van de training (€330 cursus met examen, €230 alleen cursus) automatisch geincasseerd bij de deelnemer. Kosten kunnen vervolgens gedeclareerd worden bij afdeling Wetenschap, Landsteiner Instituut, t.a.v. D. Grootendorst. De kosten worden via het salaris terugbetaald.

 

Voor de uitvoering van niet WMO-plichtig onderzoek is het niet verplicht in het bezit te zijn van een GCP certificaat. De HMC wetenschapscommissie adviseert wél een GCP training te volgen.

 

Een GCP certificaat is vier jaar geldig. Daarna dient een GCP opfriscursus gevolgd te worden.

 

Het boekje ‘Internationaal Richtsnoer voor Good Clinical Practice voor het onderzoek met geneesmiddelen, vertaling naar de Nederlandse praktijk’ kan via de website van de CCMO gedownload worden.

 

Contact

Bij vragen over een GCP-training kun je contact opnemen met Susanne van der Linden, administratief medewerker, via 088 - 979 1840.


 

Snel naar de volgende artikelen:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.