Good Clinical Practice (GCP)

Voor de uitvoering van WMO-plichtig onderzoek dienen de (hoofd)onderzoeker en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van (gedelegeerde) taken een GCP training gevolgd te hebben.

Deze personen kunnen zijn: specialisten, A(N)IOS, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, (senior) coassistenten, doktersassistentes, datamanagers etc.

Let op: in HMC is de (lokale) hoofdonderzoeker altijd een medisch specialist.

Onder gedelegeerde taken wordt bijv verstaan: patiëntgerichte handelingen zoals beschreven in het onderzoeksprotocol, voorlichting aan de patient en informed consent procedure, invoeren data en statistische analyses. De METC geeft geen toestemming voor WMO-plichtig onderzoek waarvan de (hoofd)onderzoeker geen GCP training gevolgd heeft. Daarnaast stelt de STZ (samenwerkende topklinische ziekenhuizen) het verplicht dat (hoofd) onderzoekers succesvol een WMO-GCP examen hebben afgelegd. Dit is opgenomen in de STZ visitatiekriteria. De HMC wetenschapscommissie ziet hierop toe bij de advisering over de lokale uitvoerbaarheid van het onderzoek.

Voor medisch specialisten die (lokale) hoofdonderzoeker zijn betekent dit dus dat zij een GCP training gevolgd moeten hebben én het EMWO GCP examen behaald moeten hebben.

 

Een GCP training kun je volgen middels een e-learing van de TAPAS groep. Na het doorlopen van de e-learning moeten medisch specialisten die lokaal hoofdonderzoeker zijn, en aios, een EMWO GCP examen doen en behalen.

Dit examen kan in 2022 op de volgende data gedaan worden:

Datum Tijd aanmelden bij
17-03-2022 15.00-17.00 uur Susanne van der Linden
16-06-2022  10.00-12.00 uur Susanne van der Linden
13-10-2022 10.00-12.00 uur Susanne van der Linden

Aanmelden voor het EMWO GCP examen kan bij Susanne van der Linden. Op de aangegeven datum en tijd wordt het examen via online proctoring afgenomen. Het examen maak je dus via een PC thuis of op het werk.

 

Voor medewerkers met een (kleine) ondersteunende taak in het onderzoek is er een GCP light e-learning. Aanmelden kan bij Susanne van der Linden. Vermeld hierbij duidelijk of je de GCP of GCP light wilt doen.

 

Geldigheid GCP certificaat en opfris/herregistratie training 

Een GCP certificaat is 3-4 jaar geldig. Daarna dient een GCP opfriscursus gevolgd te worden. De opfris GCP wordt online aangeboden (e-learning). Je kunt je hiervoor aanmelden bij Susanne van der Linden. Vermeld hierbij duidelijk dat je een opfris- of herregistratie training van GCP wilt doen.

De GCP opfris-herregistratie training dient tijdig gevolgd te worden. Het EMWO-GCP examen van medisch specialisten vervalt wanneer de herregistratie langer dan 4 jaar ná het oorspronkelijke examen wordt gedaan. Er zal dan opnieuw een examen gedaan moeten worden.

Let op: per 1 januari 2020 moet 3 jaar na GCP e-learning of EMWO examen een opfris of herregistratie gedaan worden. Dit i.v.m. de vele wijzigingen in wet- en regelgeving.

 

GCP Boekje

Het boekje ‘Internationaal Richtsnoer voor Good Clinical Practice voor het onderzoek met geneesmiddelen, vertaling naar de Nederlandse praktijk’ kan via de website van de CCMO gedownload worden.

 

Registratie in het Landsteiner leerplein

Het volgen van de GCP training en evt het examenresultaat wordt verwerkt in het Landsteiner leerplein. Hierbij wordt een kwaliteitsregel aangemaakt die tijdig een (automatische) herinnering via de mail geeft, dat een herregistratie of opfris GCP gevolgd moet worden. Een herregistratie of opfris training wordt ook weer verwerkt in het Landsteiner Leerplein.


Volg je de GCP training niet via het HMC maar op een andere manier? Geef je certificaat of deelnamebewijs aan Susanne van der Linden  zodat dit verwerkt kan worden in het Landsteiner Leerplein. Je krijgt dan ook de herinnering om een herregistratie of opfris te volgen. Geef in je mail duidelijk aan of het gaat om een GCP training, EMWO examen of herregistratie/opfristraining zodat dit op de juiste manier verwerkt kan worden. 

Een BROK training of EMWO-BROK examen mag je ook laten registreren in het leerplein.

 

Contact

Bij vragen over een GCP-training kun je contact opnemen met Susanne van der Linden, secretaresse, 088 - 979 1840.


 

Snel naar de volgende artikelen:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.