Is je onderzoek afgerond? Check hieronder welke dingen je nog moet regelen.

 

HMC is deelnemend centrum

 • een voortgangs/eindrapportage invullen in Castor SMS (tabblad voortgang)
 • definitieve einddatum (last patiënt last visit) invullen in Castor SMS (tabblad lokale informatie, hokje definitieve einddatum)
 • studie afmelden bij de betrokken ondersteunende diensten, zodat zij weten dat zij geen patiënten meer hoeven te verwachten voor de studie en hun protocol ook kunnen afsluiten
 • patiënten informeren over het (voortijdig) beëindigen van het onderzoek. Overleg hierover met het coördinerend ziekenhuis, waarschijnlijk zijn er templates beschikbaar
 • triallijst in hix nalopen en alle patiënten die nog in follow-up zijn een einddatum geven. Let op, dus niet de patiënten van de triallijst verwijderen maar een einddatum geven
 • ISF een laatste keer nalopen en vervolgens archiveren.
 • Was er een collega in HMC onafhankelijk deskundige? Geef bij deze persoon aan dat het onderzoek afgerond is
 • Controleren/navragen bij de sponsor of de financiële afhandeling compleet is. Geef aan het wetenschapsbureau welke openstaande vergoedingen gefactureerd kunnen worden
 • Worden onderzoeksresultaten gepubliceerd? Geef dit door aan het wetenschapsbureau en medische bebliotheek. Vergeet niet [naam afdeling], Haaglanden Medisch Centrum, The Hague, The Netherlands bij je affiliatie te laten vermelden op de publicaties die uit het onderzoek voortvloeien

 

 

HMC-geïnitieerd WMO onderzoek

 • Studie afmelden bij de METC. Zie ook https://www.lumc.nl/org/metc/toetsingsprocedures/tijdensennahetonderzoek/ en voor het formulier dat gebruikt moet worden.
 • Let op: als de studie voortijdig beëindigd wordt, moet dit binnen 14 dagen gemeld worden aan de oordelende METC met daarbij de reden van beëindiging.
 • https://www.ccmo.nl/onderzoekers/publicaties/formulieren/2017/09/07/standaardonderzoeksdossier-b6-formulier-melden-einde-studie. Dit document ook uploaden in Castor SMS.
 • een voortgangs/eindrapportage invullen in Castor SMS (tabblad voortgang). De informatie van het formulier voor de METC kan hiervoor gebruikt worden (zie punt hiervoor)
 • Definitieve einddatum (laatste patiënt laatste bezoek) invullen in Castor SMS op tabblad lokale informatie, hokje definitieve einddatum
 • Mail aan onafhankelijk deskundige dat onderzoek beëindigd is
 • studie afmelden bij de betrokken ondersteunende diensten, zodat zij weten dat zij geen patiënten meer hoeven te verwachten voor de studie en hun protocol ook kunnen afsluiten
 • patiënten informeren over het (voortijdig) beëindigen van het onderzoek. Dit ook archiveren in de ISF
 • Triallijst in hix nalopen en alle patiënten die nog in follow-up zijn een einddatum geven. Let op, dus niet de patiënten van de triallijst verwijderen maar een einddatum geven
 • close-out visit door de monitor inplannen. Neem hiervoor contact op met het wetenschapsbureau en/of de monitor
 • ISF een laatste keer nalopen en vervolgens archiveren. Vergeet hierbij niet ook de digitale onderdelen van de ISF
 • Is de database compleet en volledig? Lock dan de database in Castor EDC, zie ook https://helpdesk.castoredc.com/article/499-how-to-lock-a-record-to-prevent-further-data-entry
 • Zijn er deelnemende centra? Informeer hen over de te nemen stappen om het onderzoek op die locaties af te melden
 • Worden onderzoeksresultaten gepubliceerd? Geef dit door aan het wetenschapsbureau en medische bibliotheek . Vergeet niet [naam afdeling], Haaglanden Medisch Centrum, The Hague, The Netherlands bij je affiliatie te vermelden op de publicaties die uit het onderzoek voortvloeien

 

HMC-geïnitieerd niet-WMO onderzoek

 • een voortgangs/eindrapportage invullen in Castor SMS (tabblad voortgang). De informatie van het formulier voor de METC kan hiervoor gebruikt worden (zie punt hiervoor)
 • Definitieve einddatum (laatste patiënt laatste bezoek) invullen in Castor SMS op tabblad lokale informatie, hokje definitieve einddatum
 • Is patiënten om toestemming voor deelname aan het onderzoek gevraagd? Dan patiënten informeren over het (voortijdig) beëindigen van het onderzoek. Bewaar dit document bij de overige studiedocumentatie
 • Triallijst in hix nalopen en alle patiënten die nog in follow-up zijn een einddatum geven. Let op, dus niet de patiënten van de triallijst verwijderen maar een einddatum geven
 • Loop alle documentatie van het onderzoek na. Staat alles in een map voor het onderzoek, met duidelijke submappen? Is de map voor de juiste mensen toegankelijk?
 • Is de database compleet en volledig? Lock dan de database in Castor EDC, zie ook https://helpdesk.castoredc.com/article/499-how-to-lock-a-record-to-prevent-further-data-entry
 • Zijn er deelnemende centra? Informeer hen over de te nemen stappen om het onderzoek op die locaties af te melden
 • Worden onderzoeksresultaten gepubliceerd? Geef dit door aan het wetenschapsbureau en medische bibliotheek. Vergeet niet [naam afdeling], Haaglanden Medisch Centrum, The Hague, The Netherlands bij je affiliatie te vermelden op de publicaties die uit het onderzoek voortvloeien

 

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.