Haaglanden Medisch Centrum

Het HMC is een opleidingsziekenhuis waar niet alleen topklinische zorg en opleiding, maar ook wetenschappelijk onderzoek centraal staat. De afdeling Wetenschap in HMC bestaat uit de volgende onderdelen:

  • medische bibliotheek
  • trialbureau. Het trialbureau bestaat uit ~5 fte research professionals (research verpleegkundigen en een onderzoeksarts) die rouleren over alle locaties van HMC en betrokken kunnen worden bij de praktische uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Wil je een research professional bij je onderzoek betrekken? Neem tijdig contact op met Diana Grootendorst zodat wensen besproken kunnen worden en bekeken kan worden of e.e.a. in de planning van het trialbureau past.
  • wetenschapsbureau

Op de volgende pagina vind je meer informatie over het voorbereidingstraject voor het starten van een wetenschappelijke studie in HMC.


Op de volgende pagina vind je meer informatie over het goedkeuringsproces van een wetenschappelijke studie in HMC.


Op de volgende pagina kun je lezen waaruit een onderzoeksdossier in HMC dient te bestaan.


Op de volgende pagina vind je meer informatie over de vereisten aan een onderzoeksbegroting in HMC.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.