Haaglanden Medisch Centrum

Het GHZ en HMC zijn opleidingsziekenhuizen waar niet alleen topklinische zorg en opleiding, maar ook wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Het wetenschapsbureau kan hulp bieden bij vragen rondom wetenschappelijk onderzoek over bijvoorbeeld:

  • het schrijven van een onderzoeksprotocol en/of informatiebrief;
  • onderzoeksvraag of -opzet;
  • sample size;
  • uitvoering;
  • datamanagement;
  • statistische analyse;
  • rapportage van resultaten en (her)schrijven van een artikel;
  • opstellen van een transparante onderzoeksbegroting;
  • werken volgens Good Clinical Practice (GCP);
  • ondersteuning bij fondsenwerving.

Tevens organiseert het wetenschapsbureau met regelmaat een GCP-cursus en Medische Statistiek met SPSS. De data van deze cursussen worden via de website en/of opleidings-evenementenkalender HMC kenbaar gemaakt.

 

Bij het secretariaat van het wetenschapsbureau kan wetenschappelijk onderzoek aangemeld worden voor het GHZ en HMC. Na het doorlopen van de controleprocedure adviseert de wetenschapscommissie de Raad van Bestuur over het al dan niet goedkeuren van wetenschappelijk onderzoek voor lokale uitvoering.

Op de volgende pagina vind je meer informatie over het voorbereidingstraject voor het starten van een wetenschappelijke studie in HMC.


Op de volgende pagina vind je meer informatie over het goedkeuringsproces van een wetenschappelijke studie in HMC.


Op de volgende pagina kun je lezen waaruit een onderzoeksdossier in HMC dient te bestaan.


Op de volgende pagina vind je meer informatie over de vereisten aan een onderzoeksbegroting in HMC.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.