Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie is een ziekenhuiscommissie. De wetenschapscommissie adviseert de Raad van Bestuur over het wetenschapsbeleid en de uitvoering hiervan in het GHZ. Door het wetenschappelijk onderzoek in het GHZ te stimuleren, te ondersteunen, en de onderzoekscapaciteit verder uit te bouwen zal, door toepassing van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten, een verdere verbetering van de patiëntenzorg worden bevorderd. De wetenschapscommissie ziet toe op de correcte uitvoering van de controleprocedure door het wetenschapsbureau en de coördinator wetenschap voor alle in het GHZ te starten wetenschappelijk onderzoek.

 

De wetenschapscommissie vergadert in de laatste week van elk kwartaal.

 

De wetenschapscommissie bestaat uit:

 

  • Coen Baeten, chirurg (voorzitter)
  • Annewieke van den Beld, internist
  • Kim van Elst, researchmedewerker Longgeneeskunde en Interne Oncologie/Hematologie
  • Diana Grootendorst, coördinator wetenschap en klinisch epidemioloog (ambtelijk secretaris)
  • Marloes Knol, promovendus chirurgie
  • Stefan Koudstaal, cardioloog
  • Sander Lipka, neuroloog
  • Kaja van Soest, ziekenhuisapotheker
  • VACATURE

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met Samantha Vink, secretaresse Wetenschapsbureau.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.