Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie is een ziekenhuiscommissie. De wetenschapscommissie adviseert de Raad van Bestuur over het wetenschapsbeleid en de uitvoering hiervan in het GHZ. Door het wetenschappelijk onderzoek in het GHZ te stimuleren, te ondersteunen, en de onderzoekscapaciteit verder uit te bouwen zal, door toepassing van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten, een verdere verbetering van de patiëntenzorg worden bevorderd. De wetenschapscommissie ziet toe op de correcte uitvoering van de controleprocedure door het wetenschapsbureau en de coördinator wetenschap voor alle in het GHZ te starten wetenschappelijk onderzoek.

 

De wetenschapscommissie vergadert in de laatste week van elk kwartaal.

 

De wetenschapscommissie bestaat uit:

 

  • Koen de Gans, neuroloog (voorzitter)
  • Karin Ambachtsheer, ziekenhuisapotheker
  • Coen Baeten, chirurg
  • Annewieke van den Belt, internist
  • Ruben de Bruin, aios interne geneeskunde
  • Diana Grootendorst, coördinator wetenschap en klinisch epidemioloog (ambtelijk secretaris)
  • Onno van Dobbenburgh, cardioloog
  • Mirja de Lange, verpleegkundig specialist, interne geneeskunde

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met Samantha Vink, secretaresse, via 088 - 979 2797.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.