Good Clinical Practice (GCP)

Voor de uitvoering van WMO-plichtig onderzoek dienen de (hoofd)onderzoeker en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van (gedelegeerde) taken een GCP training gevolgd te hebben.

Deze personen kunnen zijn: specialisten, A(N)IOS, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, (senior) coassistenten, doktersassistentes, datamanagers etc. Onder gedelegeerde taken wordt bijv verstaan: patiëntgerichte handelingen zoals beschreven in het onderzoeksprotocol, voorlichting aan de patient en informed consent procedure, invoeren data en statistische analyses. De METC geeft geen toestemming voor WMO-plichtig onderzoek waarvan de (hoofd)onderzoeker geen GCP certificaat heeft. De wetenschapscommissie ziet hierop toe bij de advisering over de lokale uitvoerbaarheid van het onderzoek.

 

Voor de uitvoering van niet WMO-plichtig onderzoek is het niet verplicht in het bezit te zijn van een GCP certificaat. De wetenschapscommissie adviseert wél een GCP training te volgen.

 

Een GCP certificaat is vier jaar geldig. Daarna dient een GCP opfriscursus gevolgd te worden.

 

In de haagse regio worden regelmatig GCP trainingen georganiseerd. Voor medisch specialisten kost de GCP training €230,- en het WMO-GCP (her)examen €100,-. Bij overige research medewerkers kan de GCP cursus uit het scholingsbudget betaald worden.

 

Datum training

Datum en tijd WMO GCP examen

Lokatie

Aanmelden bij

 Emailadres

19 april 2017 26 april 2017

HAGA*

Ziekenhuis

Joke van de

Wetering

j.c.vandewetering@hagaziekenhuis.nl

8 juni 2017

Zaal O+

15 juni 2017

Zaal A+

HMC (WZ)

H-gebouw

Susanne van der Linden

susanne.vanderlinden@Landsteiner.nl

*Let op: indien de GCP training bij HAGA wordt gevolgd, worden de kosten van de training (€330 cursus met examen, €230 alleen cursus) automatisch geincasseerd bij de deelnemer. Overige research medewerkers kunnen dit vervolgens declareren bij afdeling Wetenschap, Landsteiner Instituut, t.a.v. D. Grootendorst. De kosten worden via het salaris terugbetaald.

 

Het boekje ‘Internationaal Richtsnoer voor Good Clinical Practice voor het onderzoek met geneesmiddelen, vertaling naar de Nederlandse praktijk’ kan via de website van de CCMO gedownload worden.

 

Contact

Bij vragen en aanmelden voor een GCP training kun je contact opnemen met Susanne.vanderlinden, secretaresse, via 088 - 979 1840.

Voor medisch specialisten kost de GCP training €230,- en het WMO-GCP (her)examen €100,-. Bij overige research medewerkers kan de GCP cursus uit het scholingsbudget betaald worden.

 


 Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.