Good Clinical Practice (GCP)

Voor de uitvoering van WMO-plichtig onderzoek dienen de (hoofd)onderzoeker en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van (gedelegeerde) taken een GCP training gevolgd te hebben. Deze personen kunnen zijn: specialisten, A(N)IOS, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, (senior) coassistenten, doktersassistentes, datamanagers etc. Onder gedelegeerde taken wordt bijv verstaan: patiëntgerichte handelingen zoals beschreven in het onderzoeksprotocol, voorlichting aan de patient en informed consent procedure, invoeren data en statistische analyses. De METC geeft geen toestemming voor WMO-plichtig onderzoek waarvan de (hoofd)onderzoeker geen GCP certificaat heeft. De wetenschapscommissie ziet hierop toe bij de advisering over de lokale uitvoerbaarheid van het onderzoek.

 

Voor de uitvoering van niet WMO-plichtig onderzoek is het niet verplicht in het bezit te zijn van een GCP certificaat. De wetenschapscommissie adviseert wél een GCP training te volgen.

  

De kosten van de GCP training van research medewerkers kunnen uit het scholingsbudget betaald worden.

 

GCP e-learning

Een GCP e-learning kan via de Tapas Group gevolgd worden. De Tapas Group biedt verschillende GCP e-learnings aan. De GCP basis training is voor iedereen die betrokken is bij de opzet en uitvoering van onderzoek. Voor onderzoeksmedewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek maar die niet zelfstandig onderzoek uitvoeren of coördineren, is er de GCP light training.

 

Geldigheid

Van GCP trainingen die vóór 1-1-2020 gevolgd zijn, is het certificaat vier jaar geldig. Een GCP training die ná 1-1-2020 gevolgd is, is drie jaar geldig. Daarna dient een GCP opfris/herregistratie cursus gevolgd te worden. De herregistratie e-learning kan ook via Tapas gevolgd worden. De GCP opfris/herregisratie training dient tijdig gevolgd te worden. Wordt dit niet gedaan, moet de hele GCP training weer gevolgd worden.

 

GCP boekje 

Het boekje ‘Internationaal Richtsnoer voor Good Clinical Practice voor het onderzoek met geneesmiddelen, vertaling naar de Nederlandse praktijk’ kan via de website van de CCMO gedownload worden.

 

Registratie in het Landsteiner leerplein

Het volgen van de GCP training en evt het examenresultaat kan verwerkt worden in het Landsteiner leerplein. Hierbij wordt een kwaliteitsregel aangemaakt die een (automatische) herinnering via de mail zodat tijdig een herregistratie/opfris GCP gevolgd wordt. Een herregistratie/opfris training wordt ook weer verwerkt in het Landsteiner Leerplein. 


 Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.