Good Clinical Practice (GCP)

Voor de uitvoering van WMO-plichtig onderzoek dienen de (hoofd)onderzoeker en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van (gedelegeerde) taken een GCP training gevolgd te hebben.

Deze personen kunnen zijn: specialisten, A(N)IOS, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, (senior) coassistenten, doktersassistentes, datamanagers etc. Onder gedelegeerde taken wordt bijv verstaan: patiëntgerichte handelingen zoals beschreven in het onderzoeksprotocol, voorlichting aan de patient en informed consent procedure, invoeren data en statistische analyses. De METC geeft geen toestemming voor WMO-plichtig onderzoek waarvan de (hoofd)onderzoeker geen GCP certificaat heeft. De wetenschapscommissie ziet hierop toe bij de advisering over de lokale uitvoerbaarheid van het onderzoek.

 

Voor de uitvoering van niet WMO-plichtig onderzoek is het niet verplicht in het bezit te zijn van een GCP certificaat. De wetenschapscommissie adviseert wél een GCP training te volgen.

 

Een GCP certificaat is vier jaar geldig. Daarna dient een GCP opfriscursus gevolgd te worden.

 

In de haagse regio worden regelmatig GCP trainingen georganiseerd. Voor medisch specialisten kost de GCP training €230,- en het WMO-GCP (her)examen €110,-. Bij overige research medewerkers kan de GCP cursus uit het scholingsbudget betaald worden.

  

Voor 2019 zijn de onderstaande data bekend:

Datum Training

Datum en tijd

WMO GCP examen

Locatie aanmelden bij email
10 oktober 2019 training 10.00-16.00 uur

HMC, WZ, H-gebouw

Susanne van der Linden susanne.vanderlinden@landsteiner.nl
17 oktober 2019 examen 13.00-15.00 uur

HMC, WZ, H-gebouw

Susanne van der Linden susanne.vanderlinden@landsteiner.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Let op: indien de GCP training bij HAGA wordt gevolgd, worden de kosten van de training (€340

 

cursus met examen, €230 alleen cursus) automatisch geincasseerd bij de deelnemer. Overige research medewerkers kunnen dit vervolgens declareren bij afdeling Wetenschap, Landsteiner Instituut, t.a.v. D. Grootendorst. De kosten worden via het salaris terugbetaald.

 

Het boekje ‘Internationaal Richtsnoer voor Good Clinical Practice voor het onderzoek met geneesmiddelen, vertaling naar de Nederlandse praktijk’ kan via de website van de CCMO gedownload worden.

 

Contact

Bij vragen en aanmelden voor een GCP training kun je contact opnemen met Susanne van der Linden, secretaresse, 088 - 979 1840.

Voor medisch specialisten kost de GCP training €230,- en het WMO-GCP (her)examen €110,-. Bij overige research medewerkers kan de GCP cursus uit het scholingsbudget betaald worden.

 


 Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.