Controleprocedure

Het aanmeldformulier, protocol, patiënteninformatie, cv's en overige documenten worden marginaal getoetst door de coördinator wetenschap. Het contract wordt beoordeeld door een jurist. De verschillende stappen uit deze procedure worden zoveel mogelijk parallel aan elkaar in gang gezet. Het wetenschapsbureau coördineert en ondersteunt deze procedure.

 

De doorlooptijd om goedkeuring van de Raad van Bestuur te verkrijgen wordt zo kort mogelijk gehouden. Voor een compleet ingediend dossier moet rekening gehouden worden met ongeveer 2-3 weken, voordat de ondertekende goedkeuringsbrief ontvangen is. In vakantieperiodes kan dit langer zijn.

 

Voor gesponsord onderzoek geldt een tarief van €1000,- voor de controleprocedure. Dit bedrag wordt jaarlijks met terugwerkende kracht gefactureerd door het wetenschapsbureau bij de afdeling waar het onderzoek voor is beoordeeld. Voor onderzoek dat gefinancierd wordt uit tweede geldstroom waaronder ZONMW, KWF etc. is dit niet van toepassing.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met Samantha Vink, secretaresse, via 088 - 979 1812.

 


 

Snel naar de volgende artikelen:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.