GHZ

Het GHZ is een opleidingsziekenhuis waar topklinische zorg en opleiding centraal staan en wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt. Het wetenschapsbureau kan hulp bieden bij vragen rondom wetenschappelijk onderzoek over bijvoorbeeld:

  • het schrijven van een onderzoeksprotocol en/of informatiebrief;
  • onderzoeksvraag of -opzet;
  • sample size;
  • uitvoering;
  • datamanagement;
  • statistische analyse;
  • rapportage van resultaten en (her)schrijven van een artikel;
  • opstellen van een transparante onderzoeksbegroting;
  • werken volgens Good Clinical Practice (GCP);
  • ondersteuning bij fondsenwerving.

 

Bij het secretariaat van het wetenschapsbureau kan wetenschappelijk onderzoek aangemeld worden voor het GHZ. Na het doorlopen van de controleprocedure adviseert de wetenschapscommissie de Raad van Bestuur over het al dan niet goedkeuren van wetenschappelijk onderzoek voor lokale uitvoering.

Op de volgende pagina vind je meer informatie over het goedkeuringsproces van een wetenschappelijke studie in het GHZ.


Op de volgende pagina kun je lezen waaruit een onderzoeksdossier in het GHZ dient te bestaan.


Op de volgende pagina vind je meer informatie over de WMO-plicht bij wetenschappelijk onderzoek in het GHZ.


Op de volgende pagina vind je meer informatie over de onderzoeksverklaring in het GHZ.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.