Reanimatielessen HMC

Sinds vele jaren wordt binnen HMC reanimatielessen (BLS, Basic Life Support) gegeven aan alle medewerkers van het ziekenhuis. Het Landsteiner instituut heeft de afgelopen jaren ruim 60 BLS instructeurs hiertoe opgeleid en bijgeschoold.

 

Het HMC-reanimatiebeleid is dat medewerkers met zorggebonden taken minimaal één keer per jaar een (herhalings)les moet volgen. Hiertoe is het nodig dat elke afdeling zijn eigen BLS-instructeur heeft. Dit is momenteel niet het geval, wat maakt dat nog niet iedere medewerker is geschoold. Een lijst met daarop alle BLS-instructeurs, waar ze werken en de afdelingen die nog geen instructeur hebben, is te vinden in het volgende overzicht.

 

Indien een afdeling geen eigen BLS-instructeur heeft, dient de (zorg)manager in afstemming met een collega (zorg)manager binnen zijn eigen divisie een BLS-instructeurs te zoeken. Indien een instructeur van een andere divisie wordt ingezet, is het belangrijk dat heldere afspraken gemaakt worden over de inzet en registratie van gemaakte uren.  

 

Belangrijk om te weten is dat:

  • een BLS-instructeurs minimaal vier lessen per jaar moet geven om bevoegd en bekwaam te blijven;
  • een BLS-instructeur minimaal één keer per twee jaar moet worden bijgeschoold om de lessen te mogen blijven geven.

 

Edward Lubbers is reanimatiecoördinator voor HMC. Voor het Landsteiner Instituut is hij verantwoordelijk voor de Basic Life Support (BLS) trainingen en de BLS instructeursopleiding en Edward is te bereiken via e.lubbers@haaglandenmc.nl.

Oefenprogramma medisch en verpleegkundig rekenen

Uit onderzoek blijkt dat er te veel fouten worden gemaakt bij het berekenen van oplossingen en verdunningen in ziekenhuizen. De Raad van Bestuur en het management hebben daarom besloten dat alle medewerkers die (af en toe of regelmatig) medicijnen delen of bezig zijn met medicatie, getoetst zijn op medisch en verpleegkundig rekenen. 

 

Voordat je de rekentoets gaat maken, kun je zelf al oefenen. De ervaring leert dat je de toets behaalt als je voldoende hebt geoefend.

  

 

Populaire diensten Medische Bibliotheek

Snel naar UpToDate                      

 

 

UpToDate als app op smartphone installeren:

beknopte instructie

uitgebreide instructie

 

Snel naar PubMed                          

 

 

Snel naar Walaeus Bibliotheek 

 

 

 

Ben je opzoek naar een specifiek artikel?

We helpen je graag het artikel te vinden. Neem contact met ons op via:

 

 

Vragen?

E-mail de Medische Bibliotheek in het GHZ of bel 0182 - 50 54 13.

 

E-mail de Medische Bibliotheek in HMC of bel 088 - 979 25 18.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.