Reanimatielessen HMC

Binnen HMC worden de reanimatielessen (Basic Life Support/AED) gegeven aan alle medewerkers met patiëntgebonden taken. Het beleid is dat medewerkers met patiëntgebonden taken een keer per jaar een BLS/AED training volgen. De lessen vinden in principe plaats op de afdeling en worden georganiseerd door BLS/AED instructeurs die werkzaam zijn op de afdeling. De BLS/AED instructeur organiseert deze scholingen.

 

De zorgmanager is verantwoordelijk voor voldoende BLS/AED instructeurs per afdeling. Indien een afdeling onvoldoende BLS/AED instructeurs heeft, regelt de zorgmanager een BLS/AED instructeur binnen zijn eigen cluster. BLS/AED instructeurs zijn te vinden in het volgende overzicht. Indien een instructeur van een ander cluster wordt ingezet is het belangrijk dat er heldere afspraken gemaakt worden over de inzet en registratie van gemaakte uren.  

 

Belangrijk om te weten is dat:

  • een BLS/AED-instructeur minimaal drie lessen per jaar moet geven om bevoegd en bekwaam te blijven;
  • een BLS/AED-instructeur minimaal één keer per twee jaar moet worden bijgeschoold om de lessen te mogen blijven geven.

Het Landsteiner Instituut is verantwoordelijk voor het opleiden en bijscholen van BLS/AED instructeurs, de reanimatiepoppen en AED’s en het beheren van de skillslabs op elke locatie.

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.