Reanimatielessen HMC

Sinds vele jaren wordt binnen HMC reanimatielessen (BLS, Basic Life Support) gegeven aan alle medewerkers van het ziekenhuis. Het Landsteiner instituut heeft de afgelopen jaren ruim 60 BLS instructeurs hiertoe opgeleid en bijgeschoold.

 

Het HMC-reanimatiebeleid is dat medewerkers met zorggebonden taken minimaal één keer per jaar een (herhalings)les moet volgen. Hiertoe is het nodig dat elke afdeling zijn eigen BLS-instructeur heeft. Dit is momenteel niet het geval, wat maakt dat nog niet iedere medewerker is geschoold. Een lijst met daarop alle BLS-instructeurs, waar ze werken en de afdelingen die nog geen instructeur hebben, is te vinden in het volgende overzicht.

 

Indien een afdeling geen eigen BLS-instructeur heeft, dient de (zorg)manager in afstemming met een collega (zorg)manager binnen zijn eigen divisie een BLS-instructeurs te zoeken. Indien een instructeur van een andere divisie wordt ingezet, is het belangrijk dat heldere afspraken gemaakt worden over de inzet en registratie van gemaakte uren.  

 

Belangrijk om te weten is dat:

  • een BLS-instructeurs minimaal vier lessen per jaar moet geven om bevoegd en bekwaam te blijven;
  • een BLS-instructeur minimaal één keer per twee jaar moet worden bijgeschoold om de lessen te mogen blijven geven.

     

Paula Rensen, opleidingsadviseur, is contactpersoon voor alle organisatorische en inhoudelijke zaken omtrent het reanimatieonderwijs. Paula Rensen is te bereiken op 088 - 979 1808 of via paula.rensen@landsteiner.nl.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.