Informatie HMC

Als een medewerker een opleiding, cursus, training of e-learning (buiten het leerplein om) met als doel bij- of nascholing gaat volgen, moeten de afspraken worden vastgelegd in een studieovereenkomst.

De studieovereenkomst en studiefaciliteitenregeling van HMC zijn te vinden op iProva.

  

De studieovereenkomst kun je opsturen naar Susanne van der Linden van het Landsteiner Instituut.

Voor inhoudelijke vragen over de regeling of de nawerkverplichting kun je terecht bij Harold Beuvink

 

Informatie GHZ

De studieovereenkomst moet in elk geval worden ingevuld voor meerdaagse trainingen en opleidingen. Bij centraal georganiseerde trainingen in het kader van de te behalen organisatiedoelen worden vooraf afspraken gemaakt over de toekenning van studiefaciliteiten, zonodig gevolgd door een studieovereenkomst. De declaratieformulieren voor deze studieactiviteiten worden verwerkt nadat een door de manager en medewerker ondertekende studieovereenkomst bij de afdeling salarisadministratie is ingediend.

Zowel de studieovereenkomst als de studiefaciliteitenregeling van GHZ zijn te vinden op GHZIntern.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.