Strategisch opleidingsbeleid

Het Strategisch opleidingsplan HMC 2019-2022 borduurt voort op het strategisch beleidsplan ‘Ziekenhuis met Liefde en Lef  2016 tot en met 2018‘ van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Opleiding, training en ontwikkeling van medewerkers leveren een bijdrage aan het realiseren van de strategische pijlers en ambities. Het HMC is een topklinisch opleidingsziekenhuis voor de Haagse Regio. Het opleiden van (zorg) professionals is essentieel. HMC leidt op tot een breed scala aan beroepen en biedt mogelijkheden voor het volgen van stages. Het creëren van klimaat waarin medewerkers kunnen leren en ontwikkelen heeft een positieve invloed op het leveren van de best mogelijke zorg aan onze patiënten.

In dit plan worden de volgende ziekenhuisbrede opleidingsthema’s uitgewerkt:

1.         Aantrekkelijk werkgeverschap

2.         Duurzame inzetbaarheid

3.         (Persoonlijk) Leiderschap

4.         Deskundigheidsbevordering en innovatie

5.         Professionalisering verpleegkundige beroepsgroep en nieuwe beroepsgroepen

 

Vanuit het ‘Strategisch opleidingsplan HMC 2019 – 2022’ zijn het ‘Opleidingsjaarplan HMC 2020’ en de Opleidingsbegroting HMC KiPZ 2019 opgesteld. Alle drie de documenten zijn nodig ter verkrijging van de subsidie Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ). Als verantwoording dient HMC een jaarverslag  te schrijven wat opgestuurd wordt naar de NvZ.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.