Opleidingsadvies

Het Landsteiner Instituut...

* zorgt voor gekwalificeerde medewerkers

* staat voor talentontwikkeling

* bevordert professionaliteit

 

Opleidingsadvies is gericht op professionals die het leren in het ziekenhuis op een hoger peil wilen brengen. Samen met leidinggevenden inventariseren we opleidingsbehoeften/-vragen, knelpunte en worden zo nodig opleidingsdoelen opgesteld, die aansluiten bij de doelstellingen van de afdeling danwel het ziekenhuis. We adviseren over mogelijke oplossingen op het gebied van opleiden en ontwikkelen.

 

De leerprincipes waarop de aanpqk van de adviseurs zijn gestoeld, zijn:

 * het werk is een krachtige leeromgeving

We verbinden werken en leren zoveel mogelijk. Het werk vormt daarbij het vertrekpunt voor leren: werk als leerschool. Datgene wat wij online of klassikaal doen, dient daaraan ondersteunend te zijn.

 

* leren is een sociaal proces: medwerkers leren van en met elkaar.

Dit betekent dat we onderlinge interactie en uitwisselingen van ervaringe stimuleren.

We bieden een digitaal platform (het Landsteiner Leerplein) aan waarop deelnemers zich inhoudelijk kunnen verdiepen, contact kunnen leggen met collega's en/of begeleiders en met elkaar kunnen discussiëren.

En we komen graag naar de werkplek om daar in gesprek te gaan en je case te analyseren en te bespreken.

 

* iedereen is eigenaar van het eigen leerproces: leren is zelfsturend.

Leren is een proces waarin individuen en groepen persoonlijke bekwaamheden ontwikkelen.

Het leren kun je niet uit handen geven, ieder blijft daarvoor zelf verantwoordelijk.

 

Werkwijze

We zullen de leervragen/- behoeften op een systematische manier vertalen in een uitvoerbare aanpak die past bij de beoogde verandering in de werksituatie en mede bijdraagt aan de gewenste impact op zowel individueel, team als organisatie niveau.

 

Wij werken, gedurende een leertraject, nauw samen met relevante betrokkenen door het uitvoeren van opleidingskundige functie-, werkplek-en/of taakanalyses.

Het voor anderen aantrekkelijk leerondersteuning aan te bieden.

 

 

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.