Management Development

Het Landsteiner Instituut heeft een management ontwikkeltraject opgezet in samenwerking met PostMd en Hogeschool Rotterdam. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en in de strategie van het GHZ en HMC, de samenwerking met anderen in de omgeving, de cultuurveranderingen, nieuwe opvattingen over leiderschap en behoefte aan een civiel effect van het diploma.

  

Deelnemers en doelgroep

Dit management ontwikkeltraject is voor beginnende en potentiële leidinggevenden uit het GHZ en HMC, maar ook voor medewerkers die in de toekomst willen doorgroeien naar het operationeel/tactisch niveau.

  

Wat leer je?

De strategie van het GHZ en die van HMC zijn de inspiratiebronnen geweest voor de invulling van het opleidingsprogramma. De rode draad door het programma is de praktijk en beleidscycli in het ziekenhuis. Door deze cyclus te volgen kan de opgedane (theoretische) kennis direct toegepast worden in de reële werksituatie, waardoor het rendement van leren het grootst is.

 

Onderwerpen die aanbod zullen komen zijn:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Leiderschap
 • HR - cyclus
 • Coaching
 • Jaarplan P&C cyclus
 • Organisatiekunde
 • Team management
 • Klantgerichtheid - marketing
 • Financieel management
 • Kwaliteit en procesmanagement
 • Veranderkunde
 

Werkvormen en afronding studie

Tijdens de scholingsdagen worden verschillende didactische werkvormen toegepast. Er wordt gewerkt met readers. Elke module kent een verwerkingsopdracht, ofwel een praktijkleeropdracht, om het geleerde toe te passen in de praktijk. Binnen de werkvormen wordt er sterk appèl gedaan op actief leren. Er is ruimte voor discussie, meningsvorming, training en verwerking. Veel aandacht wordt besteed aan reflectie op het geleerde. Je dient een portfolio bij te houden, waarin je reflecteert op je leerproces en je persoonlijke ontwikkelpunten, die je vast hebt gelegd in een persoonlijk ontwikkelplan.

 

Bij voldoende resultaat en aanwezigheid (minimaal 80%) ontvang je een getuigschrift, uitgegeven door PostMD opleidingen.

Ook is het programma zo ingericht, dat de deelnemers na afloop binnen de opleiding Management in de Zorg (MIZ) (Associate Degree (AD) en Bachelor (BA)) kunnen instromen en een wettelijk erkend diploma kunnen behalen. Hiervoor dient een aanvullende ‘kennis- en toetsingsmodule’ (duur: een half jaar) gevolgd te worden, waarna het AD-diploma wordt behaald of instroom mogelijk wordt in het derde leerjaar van de BA-variant. 

  

Rol leidinggevende

Je leidinggevende heeft een belangrijke rol ten aanzien van het voorwaarden scheppen om te leren en het bevorderen van de integratie en transfer van opgedane kennis. Je leidinggevende is je mentor tijdens het traject en moet hiervoor tijd vrij maken. Minimaal 1 keer per opleiding komen de mentoren bij elkaar om de voortgang van de studenten te bespreken en van elkaar te leren.

  

Docenten en gastdocenten

De lessen worden verzorgd door docenten van PostMD opleidingen en de Hogeschool Rotterdam. Op onderdelen zullen deskundige medewerkers uit de ziekenhuizen optreden als gastdocent.

  

Kosten en studiecontract

De opleiding wordt betaald uit het centraal opleidingsbudget van de ziekenhuizen, dat wordt beheerd door het Landsteiner Instituut. Je dient een studiecontract te ondertekenen van het ziekenhuis waar je werkzaam bent. Deze is te vinden in het documentbeheersysteem van je ziekenhuis.

  

Aantal lesdagen en studiebelasting

In totaal zijn er 23 lesdagen en in totaal 400 uren studiebelasting. De lesdagen vallen onder werktijd en de overige uren zijn voor jezelf. Je dient rekening te houden met een studiebelasting van 4 tot 6 uren per week. De opleiding duurt 15 maanden.

 

Startdata

In overleg met het management van GHZ en HMC is besloten om in 2019 een nieuwe groep te starten. Via het aanmeldformulier kan je je belangstelling voor een management ontwikkeltraject kenbaar maken. Mocht er behoefte zijn om al eerder een loopbaan ontwikkelgesprek te hebben over welke andere opleidings- en ontwikkelmogelijkheden er zijn dan kan daar over contact opgenomen worden.

 

Aanmeldingsprocedure

Je dient het aanmeldformulier in te vullen en te voorzien van de benodigde handtekeningen van je leidinggevende. Tevens voeg je een actueel CV toe. Afhankelijk van het ziekenhuis waarin je werkzaam bent, vindt er een selectiegesprek plaats alvorens de opleidingsplaats wordt toegekend. De maximale groepsgrootte is 16 deelnemers en het minimum is 10 deelnemers.

 

NB: om deel te mogen nemen aan de opleiding is een minimale contractduur van 28 uren vereist, aangezien dit veelal ook een functie-eis is.

     

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.