Management Development

Management en Development   ‘Resultaat gericht leidinggeven’

Je wilt graag een nieuwe stap maken in je loopbaan. Het Landsteiner Instituut (HMC en GHZ) heeft een management ontwikkelingstraject opgezet in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis en PostMDOpleidingen. Samen met de cursisten van de diverse zieken huizen krijg je een brede analytische blik. De actieve werkvormen verdiepen je vaardigheden en technieken. Dit traject draagt bij aan vernieuwingen binnen je organisatie, cultuurverandering, klantgerichtheid, vereenvoudiging van processen, ondernemerschap en verbindend leiderschap.

 

Deelnemers en doelgroep
Dit management ontwikkeltraject is voor beginnende en potentiele leidinggevenden uit het GHZ, HMC en het Maasstad Ziekenhuis. Het heeft de voorkeur dat je al een leidinggevende functie hebt of de toezegging dat je deze binnenkort gaat vervullen.

 

Wat leer je?
De visie en strategieën van de drie ziekenhuizen zijn inspiratiebronnen geweest voor de invulling van het opleidingsprogramma. De rode draad is de praktijk en de beleidscycli van de ziekenhuizen. Door deze opleiding te volgen kan de opgedane (theoretische) kennis direct toegepast worden in de werksituatie, waardoor het rendement van leren toeneemt.

 

Modules die behandeld worden zijn:

  • Klant centraal
  • Kwaliteit
  • Financieel management
  • Verandermanagement

 

Werkvormen en afronding studie

De groepen bestaan uit ongeveer 12/14 studenten. We kiezen bewust voor kleine groepen en diverse actieve werkvormen zodat de cursist zich verder professioneel ontwikkelt op het gebied van management. Door de diverse werkvormen dagen wij de studenten uit op onderzoekend leren en bereiden ze voor op een dynamisch en innovatieve taakverdeling. Aan samenwerken wordt veel aandacht besteed.
Bij voldoende resultaat en aanwezigheid (minimaal 80%) ontvang je een getuigschrift uitgegeven door PostMDopleidingen.

 

Rol leidinggevende
Je leidinggevende heeft een belangrijke rol ten aanzien van het voorwaarden scheppen om te leren en het bevorderen van de integratie en transfer van opgedane kennis. Je leidinggevende is je mentor tijdens het traject en moet hiervoor tijd vrij maken. Minimaal 1 keer per opleiding komen de mentoren bij elkaar om de voortgang van de studenten te bespreken en van elkaar te leren.

  

Docenten en gastdocenten

De lessen worden verzorgd door docenten van PostMDopleidingen. Op onderdelen zullen deskundige medewerkers uit de diverse ziekenhuizen optreden als gastdocent. De lessen worden gegeven in alle drie de ziekenhuizen in Rotterdam, Gouda en Den Haag.

  

Kosten en studiecontract

De opleiding wordt betaald uit het centraal opleidingsbudget van de ziekenhuizen, dat wordt beheerd door het Landsteiner Instituut. Je dient een studiecontract te ondertekenen van het ziekenhuis waar je werkzaam bent. Deze is te vinden in het documentbeheersysteem van je ziekenhuis.

  

Aantal lesdagen en studiebelasting

In totaal zijn er 24 lesdagen en in totaal +/- 400 uren studiebelasting. De lesdagen vallen onder werktijd en de overige studie-uren zijn voor jezelf. Je dient rekening te houden met een studiebelasting van 4 tot 6 uren per week. De opleiding duurt ongeveer 10 maanden.

 

Startdata

Een nieuwe groep start op 7 april 2020. De lesdagen zijn op dinsdag en in principe ga je één keer per twee weken naar school, uitgezonderd de vakantieperiode.

 

 Aanmeldingsprocedure

Je dient het aanmeldingsformulier in te vullen en te voorzien van de benodigde handtekeningen van je leidinggevende. Tevens voeg je een actueel CV toe. Afhankelijk van het ziekenhuis waarin je werkzaam bent, vindt er een selectiegesprek plaats alvorens de opleidingsplaats wordt toegekend. De maximale groepsgrootte is 12/14 deelnemers en het minimum is 10 deelnemers.

 

NB: om deel te mogen nemen aan de opleiding is een minimale contractduur van 28 uren vereist, aangezien dit veelal ook een functie-eis is.

     

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.