Erkenningen

 

College Zorg Opleidingen (CZO)

Het CZO is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. De onder haar ressorterende opleidingen worden op uniforme manier getoetst waarna, bij goed resultaat, een nationaal erkend CZO keurmerk wordt uitgegeven. Via deze site kunt u zien welke erkenningen verleend zijn binnen het GHZ en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en alle ziekenhuizen in Nederland. Lees meer 

HMC: Bij vragen kun je contact opnemen met Marijke Schipper, 088 - 979 1607.

GHZ: Bij vragen kun je contact opnemen met Jaco van der Worp , 0182 - 50 5726

 

Beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB)

Het GHZ en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zijn een door het SBB erkend leerbedrijf voor verschillende MBO opleidingen. Hieronder vallen naast opleidingen in de zorg, zoals verpleegkunde (mbo) en doktersassistent, opleidingen in de economisch/administratieve en ICT sector.

Naast het verstrekken van opleidingserkenningen aan leerbedrijven is SBB verantwoordelijk voor het begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, BPV en doelmatigheidsinformatie. Lees meer

HMC: Bij vragen kun je contact opnemen met Krista Korving, 088 - 979 8447

GHZ: Bij vragen kun je contact opnemen met Conny Hes, 0182 - 50 5608

 

MRCC medische opleidingen

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft o.a. tot taak het erkennen van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten, het schorsen of intrekken van de erkenning en het houden van toezicht op de naleving van besluiten van een college (art. 33 Regeling specialismen en profielen geneeskunst).

De RGS kan specialisten of instellingen erkennen als opleider, opleidingsinrichting of –instituut als zij voldoen aan de door het CCMS vastgestelde eisen. Bij de beoordeling van een verzoek tot (hernieuwde) erkenning kan de RGS een (beoogd) opleider, opleidingsinrichting of –instituut (doen) visiteren. Lees meer

HMC: Bij vragen kun je contact opnemen met Sarah Bertrand, 088 - 979 3265

GHZ: Bij vragen kun je contact opnemen met Loes Scheepers , 0182 - 50 5597

 

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Het Landsteiner Instituut staat ingeschreven in het register van het CRKBO. Dit houdt in dat het Landsteiner Instituut BTW-vrijstelling toepast bij onderwijsactiviteiten in opdracht van derden. Lees meer

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.