Leeroplossingen

Innovatieve leeroplossingen

Het Landsteiner Instituut vindt het belangrijk om aan te sluiten bij innovaties op het gebied van leren en ontwikkelen. Naast het aanbieden van e-learning modules maakt het Landsteiner Instituut gebruik van nieuwe leeroplossingen, hieronder een opsomming:

 

Video

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden is een bekend gezegde. In 2016 zijn we gestart met het inzetten van video learning. Dit betekent dat een lezing of klinische les opgenomen kan worden en daarna beschikbaar is als naslagwerk in het Landsteiner Leerplein. We maken instructievideo’s, die de medewerkers helpen hun taak uit te voeren bijvoorbeeld in het werken met medische apparatuur.
Daarnaast participeren we in een videoplatform, HealthVisuals. Dit videoplatform maakt het mogelijk om op een makkelijke manier video’s te maken, te beheren en te delen. Met dit videoplatform delen we best practice video’s met partner ziekenhuizen in Nederland.

 

Games

Het toepassen van games gebeurt steeds meer in leren, dit wordt serious gaming genoemd. We maken gebruik van het programma Let’s Get Wiser. De games worden gemaakt in powerpoint en door middel van hotspots kiezen medewerkers het juiste antwoord. Elke game heeft ongeveer 10 vragen en je hebt 3 levens. Aan het eind zie je hoe snel je bent geweest ten opzicht van je collega’s, Dit bevordert het competitie element. De games kunnen als leerinterventie ingezet worden .

 

Werkplekleren

Er is steeds meer aandacht voor het leren op de werkvloer. Real time, just in time and just enough. We ondersteunen medewerkers hierin door ondersteuning aan te bieden die gericht is op de taakuitvoering. De taakuitvoering wordt opgedeeld in stappen, waardoor de uitlichting en toelichting bij de taakuitvoering in kleinere onderdelen aangeboden wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tekst, beeld en video. De medewerker is hierdoor sneller bij het antwoord op zijn (leer-)vraag. We noemen dit EPSS; embedded performance support system en is te vinden in het Landsteiner Leerplein. Om snel bij deze leeroplossing te komen maken we gebruik van een QR code. Door deze te scannen wordt de medewerker rechtstreeks geleid naar de leeroplossing.

 

Social learning

We stimuleren leren van en met elkaar. Dit wordt gedaan door intervisie en casusbesprekingen. We zoeken naar een digitaal platform waarop medewerkers een community kunnen vormen en zo het leren van en met elkaar een grotere rol krijgt.

 

Bij leren gaat het niet om het behalen van een toets, het gaat om een gedragsverandering op de werkvloer en we vinden dat leren leuk moet zijn. Door deze innovatieve leeroplossingen willen we onze medewerkers helpen om hun taken op de werkvloer zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren zodat de patiënt de beste zorg krijgt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.