Opleidingsadvies

Opleidingsadvies

Het Landsteiner Instituut...

* zorgt voor gekwalificeerde medewerkers

* staat voor (talent)ontwikkeling

* bevordert professionaliteit

 

Visie 2019- 2022
De opleidingsadviseurs hebben de visie 2019-2022 ontwikkeld die beschrijft hoe het leren en ontwikkelen de komende jaren vorm krijgt. Hierin staat beschreven hoe naar leren binnen het ziekenhuis wordt gekeken, maar ook welke leeroplossingen beschikbaar zijn en hoe deze worden ingezet.

 

Opleidingsadvies is gericht op het leren van elke professional die behoefte heeft aan het verbeteren en ontwikkelen van zichzelf op persoonlijk en professioneel vlak. Samen met leidinggevenden, praktijkopleiders en anderen inventariseren we leer- en ontwikkelbehoeftes. We adviseren over mogelijke oplossingen die aansluiten bij de doelstellingen van de afdeling of het ziekenhuis.

 

Kernwaarden

De kernwaarden waarop de aanpak van de adviseurs zijn gestoeld, zijn:

  • Het werk is een krachtige leeromgeving (praktijkgericht)

 

We verbinden werken en leren zoveel mogelijk. Het werk vormt daarbij het vertrekpunt voor leren, we proberen zoveel mogelijk leren te integreren in de huidige werkprocessen. Datgene wat wij online of klassikaal doen, is daaraan ondersteunend.

  • Leren is een sociaal proces: medewerkers leren van en met elkaar (samen)

 

We proberen het leren zo in te richten dat medewerkers leren in interactie met elkaar en met hun leidinggevende. Trainingen worden op een interactieve manier gegeven, waarbij ook ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

  • iedereen is eigenaar van het eigen leerproces(eigenaarschap)

We proberen het leren zo in te richten dat elke medewerker ondersteunt wordt bij het nemen van de regie over je eigen leerproces. Het leren kun je niet uit handen geven, ieder blijft daarvoor zelf verantwoordelijk.

 

Werkwijze

We zullen de leervragen en behoeften vertalen in een uitvoerbare aanpak die past bij de beoogde verandering in de werksituatie en mede bijdraagt aan de gewenste impact op zowel individueel, team als organisatie niveau. Daarom komen we graag samen met je in gesprek om te kijken wat de beste oplossing is. Hierbij maken wij gebruik van het 5-moments-of need model, waarbij we kijken op welk moment leren plaats vind en welke plek dit leren moet krijgen binnen het werkproces.

 

Contact

Voor het maken van een advies afspraak kun je contact opnemen met:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.