Loopbaanadvies

 "Ik wil wel eens wat anders, maar wat?"

"Hoe vind ik de baan die bij me past?"

"Ik heb steeds minder plezier in mijn werk, wat kan ik hier aan doen?"

"Wat wil ik nou eigenlijk echt, wat vind ik nou echt leuk?"

"Waar liggen nu precies mijn competenties en talenten?"

  

Voor wie?

Loopbaanadvies is bedoeld voor alle medewerkers van HMC en het GHZ die weleens worstelen met dergelijke vragen. Lang niet altijd is je duidelijk wat te doen of hoe het aan te pakken, maar je voelt wel dat er iets moet veranderen of dat je iets zou moeten doen om je vragen te kunnen beantwoorden. Afwachten helpt meestal niet. Er actief mee aan de slag gaan wel. Gewoon doen! Deelname aan individuele loopbaanadvies helpt je bij het vinden van antwoorden en richtingen bij het maken van keuzes.

 

Wat houdt loopbaanadvies in?

Ieder traject begint met een oriënterend gesprek met de loopbaanadviseur. Dit gesprek duurt zo’n één tot anderhalf uur. Doel van het oriënterende gesprek is je vragen helder te krijgen en een eventueel vervolgtraject af te spreken. Soms is één gesprek al voldoende, soms is een uitgebreid traject nodig.

Op basis van het gesprek stelt de loopbaanadviseur een overeenkomst op, waarin afspraken staan over de doelen, duur, inhoud, (tijds)investering en terugkoppeling van het traject.

 

Een loopbaantraject kan variëren van 1 tot 7 gesprekken. De gesprekken vinden eens in de twee á drie weken plaats en voor elk gesprek wordt 1,5 uur ingepland. Na elk gesprek ga je zelf actief aan de slag met verschillende soorten opdrachten. De loopbaanadviseur begeleidt en adviseert je hierbij. Een volledig traject duurt gemiddeld 3 - 6 maanden.

 

Hoe gaat de loopbaanadviseur te werk?

De loopbaanadviseur begeleidt je bij het beantwoorden van je vragen. Hiervoor zijn verschillende methoden en instrumenten beschikbaar. Het is afhankelijk van jouw vraag, welke zullen worden ingezet. In bepaalde gevallen zal een concreet advies of hulpmiddel voldoende zijn.

In de rol van coach helpt de loopbaanadviseur je te verhelderen wat je wilt veranderen en wat je daarbij belemmert. Kenmerkend voor coaching is dat je geen kant en klare oplossingen krijgt aangedragen, maar begeleid wordt bij het achterhalen van de (onbewuste) overtuigingen en drijfveren achter je gedrag. Coaching biedt je de mogelijkheid om meer zelfkennis en zelfinzicht op te doen, nieuwe keuzes te maken en zo nodig nieuw gedrag aan te leren.

 

Wat komt aan de orde?

De vragen waarmee je bij de loopbaanadviseur komt bepalen veelal de onderwerpen die aan bod komen. In essentie gaat het erom, dat je zicht krijgt op wie je bent en wat je kwaliteiten, competenties, persoonskenmerken, drijfveren, ambities en mogelijkheden zijn. Je ontwikkelt ideeën voor de volgende stap in je loopbaan. Je wordt gestimuleerd tot zelfreflectie en tot het nemen van de nodige (verkennende) acties. Hierbij worden verschillende belangen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen.

 

Wat is het resultaat?

Aan het eind van het traject ben je in staat zelf je koers uit te zetten. Het is helder hoe de volgende stap in je (persoonlijke) ontwikkeling of loopbaan eruit ziet, hoe je je doelen kunt bereiken én welke stappen je daarvoor moet zetten. Je hebt (meer) inzicht in je eigen talenten, competenties, persoonskenmerken, ambitie en drijfveren, maar ook in de belemmeringen in relatie tot de (werk/studie) omgeving. Er is orde gebracht in de factoren die meespelen bij je dilemma’s of bij het nemen van beslissingen en je zelfvertrouwen is vergroot.

 

Je wilt alleen een oriënterend gesprek?

Je kunt je geheel vrijblijvend aanmelden voor een oriënterend gesprek over je loopbaan. Je hoeft je leidinggevende en/of je HRM adviseur daarvan niet op de hoogte te stellen. Vanzelfsprekend wordt hier vertrouwelijk mee omgegaan.

 

Je wilt alleen ondersteuning bij het solliciteren of oriëntatie op de arbeidsmarkt?

Indien je al weet wat je wilt en welke baan je ambieert is het de kunst om daar dan ook te komen.

Heb je hierbij ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het vinden van deze baan op de arbeidsmarkt, bij het schrijven van een CV of (open) sollicitatiebrief, bij het presenteren van jezelf, of bij het voeren van een sollicitatiegesprek dan kan de loopbaanadviseur je hierbij begeleiden.

 

Wil je online direct aan de slag?

Ga aan de slag met deze online training en klik hier om meer grip te krijgen op je loopbaan.

Weet jij wat je talent is en laat je dit zien? Doe de test!

Weet jij de aandacht zo op je vestigen dat al die andere sollicitanten geen kans maken?

Overtuig jezelf en ga aan de slag met Solliciteren met Lef

    

Wil je je aanmelden voor een persoonlijk gesprek?

Je kunt je op de volgende manieren aanmelden:       

 

Aanmelden HMC

Voor een oriënterend gesprek kun je je aanmelden bij de loopbaanbalie via het mailadres mijnloopbaan@haaglandenmc.nl. Een van de loopbaanadviseurs, Erika Bonoo of Monique Bronsgeest, zal contact met je opnemen voor het maken van een afspraak.

 

Aanmelden GHZ

Je vult zelf het aanmeldingsformulier voor loopbaanadvies in. Na aanmelding wordt op korte termijn een afspraak met je gemaakt.

Je neemt op eigen initiatief, of na verwijzing door iemand anders, contact op met het secretariaat van het Landsteiner Instituut Rianne Graafland, secretaresse, 0182 - 50 5973

 

  

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.