Spoedeisende hulp (HMC)

Linden MC van der, Linden N van der

Overcrowding in the Emergency Department

In: Hospital Healthcare Europe, Cogora Limited, 2016; 275-277 (e-book, ISBN: 978-1-904471-974)

 

Dekkers C, Post S, Yperen M van, Linden MC van der 

Minderjarige jongeren vanwege alcohol op de spoedeisende hulp

Epidemiologisch Bulletin, 2016; 51(2):7-15.

 

Richards JR, Linden MC van der, Derlet RW

Het gevaar van spoedeisende zorg buiten de reguliere behandelkamers

Dé Verpleegkundig Specialist, 2016; 11(2): 26-36.

 

Bakker-Leebeek  JM, Woerden G van, Linden MC van der Hoe gaat het met u? Telefonische nazorg aan geriatrische patiënten na ontslag vanaf de SEH Dé Verpleegkundig Specialist, 2016; (3): 6-10.

 

Kemmers N, Linden MC van der

Weglopers van de SEH tegen medisch advies

Dé Verpleegkundig Specialist, 2015; 10(2):8-14.

  

Linden MC van der, Reijnen TMAJ, Derlet RW, Lindeboom R, Linden N van der , Lucas C, Richards JR

Drukte op Spoedeisende Hulpafdelingen in Nederland: Ervaringen van verpleegkundig managers,

Triage, 2014; (2):12-18.

 

Diderich HM

Protocol Haaglanden; Het signaleren van kindermishandeling op de spoedeisende hulp gebaseerd op ouderproblematiek

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 2014; 9(4): 16-20

 

Diderich HM, Fekkes M, Verkerk PH, Pannebakker FD, Velderman MK, Sörensen  PJ, Baeten P, Oudesluys-Murphy AM

Een nieuwe methode voor het signaleren van kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp gebaseerd op ouderproblematiek

Verpleegkunde, 2014; 1(29):4-9.

 

Linden MC van der, Linden N van der 

Het installeren van een huisartsenwachtpost in de spoedgevallendienst van een ziekenhuis gelegen in het centrum van een stad; resultaten na het 1ste jaar

Spoedgevallen, 2014; 2: 14-15. Vertaling artikel EuSEN newsletter door Door Lauwaert, voor de Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg

 

Stap P, Linden MC. van der 

Het AlfaBet van de aCute zorg

Nurse Academy, 2014; editie 2.

 

Linden MC van der, Lindeboom R, Linden N van der , Lucas C

Betere verwijzing naar de verpleegkundig specialist door uitbreiding van het triagesysteem op de spoedeisende hulp

Dé Verpleegkundig Specialist, 2013; 8(3): 6-11.

 

Linden MC van der, Brand CL van den, Linden N van der

Sneeuw in Den Haag. Botbreuken op de Spoedeisende Hulp van het MCH

Epidemiologisch Bulletin, 2013; 48(4): 2-6.

 

Linden MC van der, Hof K van ’t, Eysink Smeets M

Aromatherapy at the Emergency Department: decreasing violent behaviour?

European Society of Emergency Nursing, newsletter, 2012; 4: 5-8.

 

Dekkers C, Linden MC van der, Post S, Yperen M van, Burger I Alcoholvergiftiging en letsel door overmatig alcoholgebruik onder jongeren in Den Haag Epidemiologisch Bulletin, 2012; 47(3): 10-19.

 

Brussé CA, Ghafuri-Taheri T, Linden MC van der De ene torusfractuur is de andere niet! Grote verschillen in pijn en functie op de SEH vragen om een individuele behandeling In dit Verband, 2012; (3): 6-9.  

 

Linden MC van der, Reijnen TMAJ, Vos R de Diagnostische accuratesse van verpleegkundig specialisten versus artsen bij patiënten met laagcomplexe problemen Dé Verpleegkundig Specialist, 2011; (3): 10-16. 

 

Linden MC van der Nazorg weglopers op de SEH Triage, 2011; (3): 14-17.   Burger I, Linden MC van der, Bos A, Eckhardt T, Post S, Yperen M van, Hemert AM van Vóórkomen van parasuïcides in Den Haag Epidemiologisch Bulletin, 2010; 45(4): 1-11.

 

Brussé CA, Linden MC van der (2010) ‘Leidraad kleine spoedeisende aandoeningen’, Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Lochem.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.