Verbeterpunten Radiologie

Naam specialisme: radiologie

Visitatiedatum : 21-05-2012

Erkenning tot : 13-09-2017

 

 

Voorwaarde:

 

  1. De leden van de opleidingsgroep dragen zorg voor een zodanige opzet en uitvoering van alle onderzoeken die op de afdeling plaatsvinden, m.n. CT-colongrafie, MR-abdomen en MR-entercoclyse, dat alle Aios aan de eisen verplichtingen vanuit het specifiek besluit en het opleidingsplan kunnen voldoen KB-CCMS, art C1, C3.3.1.b

 

Aanbevelingen:

 

  1. De opleidingsgroep wordt aanbevolen zorg te dragen voor de aanwezigheid van 2 radiologen met het aandachtsgebied kinderradiologie binnen de opleidingsgroep.

 

  1. De opleidingsgroep wordt aanbevolen te zorgen voor meer diversiteit in (het uitvoeren van) interventie technieken, specifiek CT geleid, en vaat-interventie gerelateerde onderzoeken, zoals MRA – perifere vaten.

  2. De opleidingsgroep wordt aanbevolen de Aios binnen de reguliere werktijd meer gelegenheid te geven voor wetenschappelijke activiteiten en wetenschappelijke onderzoektijd.

 

  1. De opleidingsinrichting draagt zorg voor voldoende en adequate ruimten als een assistentenkamer voor de Aios om een goede opleiding voor het medische specialisme radiologie te kunnen waarborgen CCMS-KB, art. C.8.1d.

 

 

PLAN VAN AANPAK

 

Ad voorwaarde 1.
Per respectievelijk 1 juli 2012 en 1 oktober 2012 zijn als nieuwe radioloog in de maatschap opgenomen. Dr. F. Zijta en Mw. F. de Korte. Beiden hebben buikradiologie als aandachtsgebied, zijn deels in het AMS opgeleid en hebben uitgebreide kennis van CT-colon en MRI buik. Collega Zijta is in 2012 gepromoveerd op MR-colon.

Beiden worden alternerend met collega Puylaert regelmatig op de buikfunctie ingedeeld en hebben veel nieuwe kennis op cross-sectioneel buikgebied in onze kliniek geïntroduceerd. Op dinsdagmiddagen is voor hen een apart dagdeel “cross-sectional buik” ingeroosterd, opdat zij met de assistenten deze onderzoeken van de afgelopen dagen kunnen wegkijken.

Zijta en de Korte hebben daarover goede contacten met de MDL artsen en leiden de Aios daarin ook op.

Zo hebben beiden recent een dagdeel cursus aan alle Aios radiologie in MCH gegeven, waarbij alle aspecten van CT-colon aan de ordekwamen, zowel de theoretische achtergrond als de handvaardigheid aan het werkstation. Thans worden op jaarbasis CT-colon ca. 50 onderzoeken gedaan, maar na besprekingen met de MDL artsen zullen deze aantallen nog in 2013 significant stijgen, waarmee de expositie voor de Aios ook verder zal toenemen. De Aios maken kennis met de techniek en leren de handelingen voor het uitwerken en interpreteren van de data.

Merl Scheurkogel, thans 4e jaars Aios in het MCH zal in het kader van haar buikdifferentiatie vanaf augustus 2013 een opleidingsjaar in het AMC doorbrengen en nieuwe kennis op dit gebied mee terugnemen voor het laatste half jaar van haar opleiding in MCH.

 

 

De aantallen buik-MRI groeien iedere maand gestaag en waren over de periode mei 2012 – mei 2013 totaal: MRI abdomen 598, waarvan MRI – lever/galwegen: 95, MRCP: 23, MRI-uterus: 27, MRI-anus-fistel: 102, MRI-dunnen darm; 40, MRI-rectum; 123 en MRI-prostaat; 188.

Van deze aantallen zijn 341 door de Aios verslagen (gesuperviseerd door een staflid) zijnde 57% van het totaal aantal buik-MRI’s, terwijl van de totale productie op de afdeling slechts 25% mede door de Aios wordt verslagen.

In het lokaal opleidingsplan is bij de leerdoelen voorde buikstages in het 2e t/m 5e opleidingsjaar duidelijk geformuleerd wat verwacht wordt van de Aios op buik-MRI gebied.

 

Wij zijn gezien bovenstaande ervan overtuigd dat de cross-sectionele buikdiagnostiek in MCH een integraal onderdeel van de opleiding tot radioloog is geworden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.