Lokale opleidingsplannen HMC

Voor elke medische vervolgopleiding wordt op basis van het landelijke en regionale opleidingsplan van het specialisme een lokaal opleidingsplan (LOP) gemaakt. Het lokale opleidingsplan bevat alle onderdelen uit het landelijke opleidingsplan. Denk bijvoorbeeld aan de leerdoelen en leermiddelen per opleidingsonderdeel (vroeger stages geheten) en een toetsmatrix.

 

Het lokale opleidingsplan dient aan een aantal criteria te voldoen:

  • structuur van de opleiding: opleidingsjaren zijn beschreven en stages zijn conform plan in duur vermeld;
  • de inhoud van de opleiding (meestal thema’s) zijn aan alle bovengenoemde stages toebedeeld. Thema’s of onderdelen van thema’s kunnen aan meerdere stages zijn toebedeeld. In dat geval is aangegeven (op hoofdlijnen) wat specifiek per stage wordt geleerd en tot welk niveau;
  • per thema is het beheersingsniveau (zie ook hierboven) benoemd, gerelateerd aan de opleidingsfase;
  • opleidingsactiviteiten die nodig zijn om de thema’s te kunnen 'ontwikkelen' zijn benoemd;
  • de toetsinstrumenten waarmee bovenstaande wordt getoetst zijn vastgelegd;
  • in een weekoverzicht zijn de verschillende activiteiten vermeld.

 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de medische vervolgopleidingen die het HMC aanbied, zijn de verschillende LOP’s hier in te zien:

 

Lokaal opleidingsplan orthopedie HMC

 

Lokaal opleidingsplan revalidatiegeneeskunde HMC

 

Lokaal opleidingsplan dermatologie en venerologie HMC

 

Lokaal opleidingsplan KNO HMC

 

Lokaal opleidingsplan anesthesiologie HMC

 

Lokaal opleidingsplan MDL HMC

 

Lokaal opleidingsplan pathologie HMC

 

Lokaal opleidingsplan sportgeneeskunde HMC

 

Lokaal opleidingsplan gynaecologie en verloskunde HMC

 

Lokaal opleidingsplan obstetrie en gynacologie HMC 2

 

Lokaal opleidingsplan SEH HMC

 

Lokaal opleidingsplan Radiologie HMC

 

Lokaal opleidingsplan klinische chemie HMC

 

Lokaal opleidingsplan klinische fysica HMC

 

Lokaal opleidingsplan heelkunde HMC

 

Lokaal opleidingsplan oogheelkunde HMC

 

Lokaal opleidingsplan neurologie HMC

 

Lokaal opleidingsplan neurochirurgie HMC

 

Lokaal opleidingsplan cardiologie HMC

 

Lokaal opleidingsplan radiotherapie HMC

 

Lokaal opleidingsplan psychiatrie aandachtsgebied volwassenen en ouderen HMC

 

Lokaal opleidingsplan basis pyschiatrie HMC

 

 Lokaal opleidingsplan interne geneeskunde

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.