Differentiatiestages

Differentiatiestage Abdominale radiologie differentiatie abdomen

Duur: 24 maanden

 

Wat gaat de aios leren?

Combinatie van 1 jaar academische stage en 1 jaar in grote opleidingskliniek (Haaglanden Medisch Centrum en HAGA ziekenhuis)

 

Sollicitatie en contact

m.n.j.m.wasser@lumc.nl

Samenwerkende instellingen

Hagaziekenhuis

Leids Universitair Medisch Centrum

 

 

Differentiatiestage Interventie radiologie

Duur:  24 maanden

 

Wat gaat de aios leren?

Het differentiatie programma is een samenwerking tussen het LUMC, het HAGA en het HMC. Aangezien het gehele spectrum aan interventionele (vasculaire en oncologische) technieken tijdens de differentiatie fase worden aangeboden heeft U aan het einde van de opleiding een brede klinische en praktische ervaring opgedaan met de verschillende verrichtingen en derhalve een goede voorbereiding voor een fellowship programma. Een actieve participatie in wetenschappelijk onderzoek en profilering op nationale en internationale congressen wordt gestimuleerd.

Fellowship programma Het LUMC en het HAGA ziekenhuis hebben een gezamenlijk NGIR geaccrediteerde fellowship sinds 2008. Het programma bestaat uit 1-jaar fulltime interventies, alternerend twee weken in het LUMC en het HAGA ziekenhuis. In het LUMC zal de fellow meedraaien in de 24/7 body-interventie dienst met een van de stafleden bereikbaar als achterwacht. In het HAGA ziekenhuis  worden een evenredig aantal voorwachten in onderling overleg ingepland.

HMC heeft een eigen NGIR geaccrediteerd fellowship programma. Het programma bestaat uit 1-jaar minimaal 60% interventies in HMCs. De fellow wordt liberaal bij spoedinterventies betrokken als hij op een ander orgaan staat ingedeeld. Eventueel kan er voor een korte periode uitwisseling plaats vinden met het LUMC. In overleg met de kandidaat worden maximaal 2 andere organen als aandachtsgebied uitgezocht waarop de fellow zich kan toeleggen. De fellow zal meedraaien in de 24/7 body-interventie dienst met een van de stafleden bereikbaar als achterwacht.

 

 

Differentiatiestages abdominale, neuro-hoofd hals, muskuloskeletaal (MSK), interventie en mamma

 

Wij hebben differentiatiestages  abdominale, neuro-hoofd hals, muskuloskeletaal (MSK), interventie en mamma. Differentiatiestages  abdominale, neuro-hoofd hals en interventie staan al uitgeschreven op de opleidingsetalage.

 

 

 

Differentiatiestage Neuroradiologie en hoofd hals

Duur:  24 maanden

 

Wat gaat de aios leren?

Differentiatie deels in het LUMC, deels in het Haaglanden Medsich Centrum

 

 

 

Differentiatie stages Psychiatrie

Duur: 6 of 12 maanden

 

- Basisopleiding Psychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie

 

- Volwassenpsychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie

 

- Ouderenpsychiatrie Consultatieve ouderenpsychiatrie

 

 

Differentiatiestages Neurologie:

 

 

Differentiatiestages Neurologie

Duur: 3 maanden

 

 

Differentiatiestage Neuro vasculaire aandoeningen

 

Etalagestage Vasculaire én Interventie Neurologie in  HMC Neurovasculair Centrum

Voor wie is de stage bedoeld? Arts-assistenten in opleiding (aios) tot neuroloog

Opleidingsniveau Jaar 5 en jaar 6 van de opleiding

Duur 4 tot 6 maanden

Verantwoordelijke opleider: Dr. Korné Jellema

Organisator stage: Dr. Ido van den Wijngaard, Dr. Korné Jellema en Dr. Jelis Boiten

Contactpersoon en begeleider: Dr. Korné Jellema

 

Neurovasculair Centrum

Vasculair Neurologen

Dr. Jelis Boiten

Dr. Ido van den Wijngaard

Dr. Korné Jellema

Dr. Sanne Manschot

Neurochirurgen

Drs. Rob Walchenbach

Dr. Wouter Moojen

Drs. Jasper Wolfs

Neuro-interventionalisten

Dr. Geert Lycklama a Nijeholt

Dr. Ido van den Wijngaard

Drs. Bas van der Kallen

Afdeling neurologie, Haaglanden MC

Postbus 432

2512 VA Den Haag

tel 088 9797900

e-mail k. jellema@haaglandenmc.nl

 

Het Neurovasculair centrum van Haaglanden MC

In het Neurovasculair centrum van Haaglanden MC worden patiënten met een neurovasculaire aandoening in de breedste zin behandeld. Jaarlijks worden bijna 2000 patiënten met een neurovasculaire aandoening behandeld in HMC. Het centrum is ook een verwijzingscentrum voor patiënten die in aanmerking komen voor intra-arteriële trombectomie, coiling/clipping van aneurysma’s, carotisendarterectomie, embolisaties/operaties van AVM/AVFs, of patiënten die in aanmerking komen voor hemicraniëctomie. Het afgelopen jaar zijn meer dan 200 patiënten met intraveneuze trombolyse behandeld, en meer dan 100 patiënten met een beroerte ondergingen in HMC een intra-arteriële trombectomie. Er is een TIA spoedservice voor snelle diagnostiek en behandeling van patiënten met een TIA op de SEH. Tevens een CVA preventie- en nazorg polikliniek en een Young Stroke poli. Op de spoedeisende hulp is een acute hersenhulp ingericht, wat betekent dat patiënten met een beroerte worden opgevangen volgens innovatieve werkwijze zodat de door-to-needle tijd voor IVT en door-to-groin tijd voor IAT zo kort mogelijk wordt. De stroke unit bestaat op dit moment uit 10 bedden. Zowel de vasculair neurologen, neuro-interventionalisten, vasculair neurochirurgen, revalidatie-artsen als de vaatchirurgen zijn actief betrokken bij het behandelproces.

Er zijn meerdere besprekingen waar patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen worden besproken, zoals het neurovasculair overleg, de vasculaire bespreking met de vaatchirurgen en het multidisciplinair overleg waar ook de revalidatie-artsen en het paramedische team een belangrijke rol in hebben. Er wordt geparticipeerd in meerdere nationale en internationale trials. Ook wordt er volop lokaal onderzoek verricht. Haaglanden MC kenmerkt zich door de combinatie van een hoog ambitieniveau enerzijds met een bijzonder prettige werksfeer anderzijds, waarbij de lijnen voor overleg zeer kort zijn.

 

Doel van de stage

De AIOS kan zelfstandig patiënten met een neurovasculaire aandoening herkennen en behandelen. De AIOS heeft inzicht in de acute opvang van patiënten, en kan medicamenteuze, endovasculaire en neurochirurgische therapeutische opties adequaat toepassen. De AIOS kan de complicaties van de aandoening en behandeling herkennen en behandelen. De AIOS heeft inzicht in de oorzaken van cerebrovasculaire aandoeningen en kan patiënten gericht behandelen in het kader van preventie. Tevens is de AIOS op de hoogte van de diagnostische mogelijkheden en kan deze op de juiste wijze inzetten en interpreteren. Naast de neurovasculaire poliklinische als klinische zorg zal AIOS de mogelijkheid hebben om mee te lopen met de neuro-interventionalisten om ervaring op te doen in de angiokamer met het verrichten van DSAs, trombectomiëen en coilings.

 

Werkzaamheden

De AIOS draagt zorg voor de patiënten die zijn opgenomen op de stroke unit.

TIA spoedservice

Beeldvormend onderzoek wordt onder supervisie van de radioloog beoordeeld.

De cerebrovasculaire preventiepolikliniek wordt door de AIOS geleid. De secundaire profylaxe wordt individueel geoptimaliseerd.

Indien er sprake is van trombolyse is de AIOS hierbij actief betrokken. Indien er besloten wordt tot intra-arteriële behandeling zal de AIOS de procedure bijwonen.

De AIOS is aanwezig bij de diverse vasculaire besprekingen en maakt daar actief deel van uit.

De mogelijkheid bestaat te participeren in de monitoring van patiënten die een CEA ondergaan.

Bijwonen van de volgende procedures is mogelijk:

endovasculaire behandeling van aneurysmata

endovasculaire behandeling van herseninfarcten

neurochirurgische behandeling van aneurysmata, arterioveneuze en andere vaatmalformaties.

carotis endarteriëctomie.

carotisangioplastiek met stenting.

Daarbij volgt de AIOS het algemene onderwijsprogramma, de besprekingen (waaronder o.a. de ochtend- en weekendoverdracht, de patiëntdemonstratie, de wekelijkse bed-side teaching, boekenclub en radiologiebesprekingen)

De AIOS zal tijdens de stage eenmaal een patiënt op de wekelijkse patiëntdemonstratie presenteren.

 

Duur van de stage

De stage kan afhankelijk van de wensen van de AIOS 4 tot 6  maanden duren. Deeltijd (0.8) is bespreekbaar. Onderzoeksprojecten worden ondersteund en aangemoedigd.

De supervisie in de (poli)kliniek is in handen van een van de vier vasculair neurologen, waarbij dagelijks patiënten op de stroke unit met een van de superviserend stafleden wordt gezien. De supervisie op de angiokamer is in handen van de neuro-interventionalisten.

 

 

 

Differentiatiestage slaapstoornissen

Duur: 3 maanden

 

 

 

Differentiatiestage Oncologische Chirurgie

 

Wat gaat de aios leren?

Multiculturele patiënten populatie kenmerkend voor een stadsziekenhuis. Er zijn gespecialiseerde poliklinieken waarbij de oncologie en gastro-intestinale chirurgie gecombineerd zijn. Het aanbod van patiënten is gevarieerd. De MDL afdeling is groeiende met daardoor toename van het aantal gediagnosticeerde GE maligniteiten.

Colo-rectale tumoren  worden open en laparoscopisch verwijderd.  Er is op de locatie HMC Westeinde een level 3 IC  waardoor complexe chirurgie met adequate back-up kan worden uitgevoerd.
 
HMC is een tertiair verwijzingscentrum voor locally advanced (T4)  en recidief rectum carcinomen (IORT) en voor levertumoren/ metastasen. In samenwerking met de plastische chirurgie worden grote bekken bodem defecten met spier + evt huidtransposities gesloten.
Mammacarcinoom wordt zo mogelijk met eenmalige intra-operatieve radiotherapie behandeld. - portfolio via VREST

Duur: 24 maanden

 

Sollicitatie en contact

Brief of mail met referenties en CV naar
a.marinelli@haaglandenmc.nl, of
Dr A.W.K.S. Marinelli
Postbus 432
2501 CK Den Haag

 

 

 

Differentiatiestage Traumachirurgie

Duur: 12 maanden

 

Wat gaat de aios leren?

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is een uniek STZ ziekenhuis met het Westeinde als binnenstadziekenhuis en Antoniushove te Leidschendam als streekziekenhuis. Beide ziekenhuizen hebben hun "eigen" populatie, waarbij het Westeinde vooral gekenmerkt wordt door een multiculturele patiëntenpopulatie. De spoedeisende hulp afdeling is een van de drukste van Nederland met meer dan 70000 bezoekers per jaar, waarvan 50000 in het Westeinde. Om de opvang maximaal te  kunnen verzorgen is er een CT-scan op de SEH geplaatst en eind 2010 is een nieuwe 2de traumakamer opgeleverd. De doorloop tijd van de trauma patiënten is daardoor verder geoptimaliseerd. 
Antoniushove is een streekziekenhuis met een typische perifere patiënten populatie. Hier zien we 22000 patiënten op jaarbasis (op de SEH) met name monoletsels zoals bv heup, pols, schouder en enkelfracturen etc. De reguliere traumachirurgische perifere praktijk is hier heel goed te leren.
In beide ziekenhuizen is een zeer ruim aanbod aan traumachirurgie, er vinden jaarlijks meer dan 1500 traumagerelateerde operaties plaats waarvan ongeveer 250 door de afdeling orthopedie.
Het HMC is een level 1 traumacentrum dat deel uit maakt van Traumacentrum West. We ontvangen meer dan 150 polytrauma patiënten ( ISS >16) per jaar. Daarnaast zien we 120-150 patiënten met steek en schotwonden.

De traumachirurgie wordt in de volle breedte door 6 traumachirurgen verzorgd (2 vanuit locatie Bronovo  in de dienst). Expertises binnen de groep zijn oa polytrauma, intra-articulaire fracturen van onderste en bovenste extremiteit, bekkenchirurgie, botgenezingsstoornissen, gecompliceerde fracturen, geriatrische fracturen en oorlogschirurgie.
De traumachirurgen zijn allen actief betrokken bij activiteiten binnen en buiten het ziekenhuis. Zij maken deel uit van oa de USAR en hebben militaire verplichtingen die zij in het buitenland vervullen. De USAR is een landelijk hulpteam wat ingezet wordt bij rampen in het buitenland.
De afdeling traumachirurgie is zeer actief op wetenschappelijk gebied. We participeren in meerdere wetenschappelijke studies en er lopen ook de nodige studies op lokaal niveau. Dit resulteert in meerdere voordrachten en publicaties op nationale en internationale symposia, congressen en tijdschriften per jaar.

 

Sollicitatie en contact

Contact via dr. S. Rhemrev
s.rhemrev@haaglandenmc.nl

Correspondentie adres
Afdeling heelkunde
HMC Westeinde
Postbus 432
2501 CK Den Haag
070-3302022

 

 

Differentiatiestage Vaatchirurgie

Info volgt.

 

 

 

Differentiatie Gastrointestinale chirurgie

Differentiatie Gastrointestinale chirurgie.pdf

 

 

 

Differentiatiestage Acute Interne Geneeskunde

 

Duur: 8 maanden

 

Kenmerken:

HMC in Den Haag is een groot STZ (stichting topklinische ziekenhuizen) ziekenhuis en heeft 3 locaties: HMC Westeinde, HMC Antoniushove en HMC Bronovo ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft acute zorg als speerpunt en HMC Westeinde in de binnenstad van Den Haag is hét ziekenhuis waar dit in volle omvang wordt bedreven. Met meer dan 50.000 presentaties per jaar behoort de SEH van HMC Westeinde tot een van de drukste van Nederland. Hier kom je de acute interne geneeskunde in de volle breedte tegen. Daarnaast heeft HMC Westeinde een Acute Opname Afdeling (AOA) interne geneeskunde en een acute poli die net als de SEH door enthousiaste internisten acute geneeskunde worden gesuperviseerd. HMC Westeinde is goed met de auto en uitstekend met het openbaar vervoer te bereiken (vlak bij Den Haag CS).

 

Stage:

De stage biedt een uitstekende gelegenheid om in een groot binnenstad ziekenhuis de acute interne geneeskunde in volle omvang te bedrijven op de SEH, AOA en acute poli. Daarnaast participeer je in de dienst. Een samenwerkingsovereenkomst is er in ieder geval met LUMC (Leiden) en VUmc (Amsterdam).

 

Voorwaarden:

De stage maakt onderdeel uit van de differentiatiestage Acute Interne Geneeskunde of maakt onderdeel uit van een profielstage. Alvorens aan de slag te gaan dient er een ALS cursus gevolgd te worden (indien dit niet al is gebeurd).

 

Sollicitatie & contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Dr. Herman Hofstee, internist acute geneeskunde, h.hofstee@haaglandenmc.nl

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.