Lokale Opleidingsplannen GHZ

Voor elke medische vervolgopleiding wordt op basis van het landelijke en regionale opleidingsplan van het specialisme een lokaal opleidingsplan (LOP) gemaakt. Het lokale opleidingsplan bevat alle onderdelen uit het landelijke opleidingsplan. Denk bijvoorbeeld aan de leerdoelen en leermiddelen per opleidingsonderdeel (vroeger stages geheten) en een toetsmatrix.

 

Het lokale opleidingsplan dient aan een aantal criteria te voldoen:

  • structuur van de opleiding: opleidingsjaren zijn beschreven en stages zijn conform plan in duur vermeld;
  • de inhoud van de opleiding (meestal thema’s) zijn aan alle bovengenoemde stages toebedeeld. Thema’s of onderdelen van thema’s kunnen aan meerdere stages zijn toebedeeld. In dat geval is aangegeven (op hoofdlijnen) wat specifiek per stage wordt geleerd en tot welk niveau;
  • per thema is het beheersingsniveau (zie ook hierboven) benoemd, gerelateerd aan de opleidingsfase;
  • opleidingsactiviteiten die nodig zijn om de thema’s te kunnen 'ontwikkelen' zijn benoemd;
  • de toetsinstrumenten waarmee bovenstaande wordt getoetst zijn vastgelegd;
  • in een weekoverzicht zijn de verschillende activiteiten vermeld.

 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de medische vervolgopleidingen die het GHZ aanbied, zijn de verschillende LOP’s hier in te zien.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.