De Centrale Opleiding Commissie (COC) is een advies- en overlegorgaan en heeft de volgende taken:

 • Handhaven en bevorderen van een gunstig en veilig opleidings- en werkklimaat voor de AIOS (medisch specialistische vervolgopleiding), ANIOS, co-assistenten en studenten geneeskunde
 • Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de in het ziekenhuis aanwezig opleidingen
 • Toezicht houden op dat de opleidingsgroepen een systematische kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) implementeren en in stand houden
 • Het voorbereiden op visitaties
 • Nazorg verlenen bij visitaties
 • Overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden
 • Bevorderen van de samenwerking en kennisuitwisseling rond de medische vervolgopleidingen
 • Bespreken van de algemene belangen van AIOS en van kritiek punten van de zijde van opleiders en AIOS
 • Bemiddelen bij geschillen tussen AIOS en opleider en/of andere leden van de opleidingsgroep
 • Het jaarlijks opstellen van een jaarverslag over de opleidingsactiviteiten gedurende het kalenderjaar
 • Participeren in regionaal overleg over medische vervolgopleidingen
 • Het organiseren van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) en andere ziekenhuis brede opleidingsmomenten als de wetenschapsmiddag

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.