Leidinggevende

HMC en het GHZ maken strategische keuzes over de toekomstige invulling van de verschillende ziekenhuizen en de coöperatie. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij die keuzes vertalen naar de praktijk en - heel belangrijk - dat zij hun medewerkers daarin meenemen. Om hen bij deze belangrijke rol te ondersteunen, is het van belang voldoende middelen en mogelijkheden aan te bieden om dit te kunnen realiseren.

 

Het Landsteiner Instituut levert op verschillende manieren een bijdrage aan de ontwikkeling van de (toekomstig) leidinggevenden van de verschillende ziekenhuizen. Naast een management ontwikkeltraject voor (potentiële) leidinggevenden, organiseert en faciliteert het Landsteiner Instituut gerichte inhoudelijke en vaardigheidstrainingen. Daarnaast kan individueel (loopbaan)advies worden ingewonnen op het gebied van managementontwikkeling. 


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.