Wat doet het Landsteiner Instituut?

Het Landsteiner Instituut is verbonden aan het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) te Den Haag en Leidschendam.

 

Het HMC heeft in september 2005 het Landsteiner Instituut opgericht, een afdeling verantwoordelijk voor de inrichting van opleiding, ontwikkeling en wetenschap. In het GHZ is in dezelfde periode een document verschenen over de mogelijke inrichting van een vergelijkbare afdeling, een Algemeen Bureau Opleiding & Onderzoek. In 2006 hebben de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen het voornemen uitgesproken om samen te gaan werken op het gebied van opleiding en onderzoek. Dit heeft geresulteerd in een centraal ondersteunende afdeling, verbonden aan beide ziekenhuizen. Na één tot twee jaar in wisselende samenstelling met elkaar gesproken te hebben, hebben op 3 april 2007 Bronovo-Nebo, het Groene Hart Ziekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend die meerwaarde voor alle betrokken partijen zou opleveren. Deze samenwerking wordt de 'coöperatie' genoemd. Op 1 januari 2015 zijn het MCH en Bronovo-Nebo juridisch gefuseerd.

Met ingang van 26 september 2016 heet MCH-Bronovo-Nebo voortaan Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

 

De drie pijlers van het instituut zijn opleiding, ontwikkeling van medewerkers en wetenschappelijk onderzoek. In de regio werkt het Landsteiner Instituut nauw samen met vele onderwijsinstellingen en leerhuizen/opleidingsafdelingen van collega ziekenhuizen. Met betrekking tot wetenschap en medisch onderwijs is het Landsteiner Instituut nauw verbonden met het LUMC. Daarnaast maakt het Landsteiner Instituut deel uit van de landelijke netwerken op genoemde terreinen.

 

Het Landsteiner Instituut...

  • zorgt voor gekwalificeerde medewerkers
  • staat voor talentontwikkeling
  • bevordert professionaliteit
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.