Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt over een training of opleiding, kun je gebruikmaken van de klachtenprocedure van het Landsteiner Instituut.

 

Hoe kun je een klacht indienen?

 

Belangrijk is om de klacht direct tijdens of in aansluiting op de training of opleiding kenbaar te maken. Dan kunnen we direct zoeken naar een oplossing. Mocht je daarvoor geen gelegenheid hebben gekregen of wanneer er geen bevredigende oplossing is geboden, kun je de klacht indienen. Je kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken. 

 

Hoe lang heb je de tijd?

 

Binnen vier weken na de onderwijsactiviteit moet de klacht zijn ingediend. Klachten die na vier weken worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

 

Wat moet er minimaal in je klacht zijn beschreven?

 

 • je persoonsgegevens;
 • om welke training of opleiding het betreft;
 • de datum van de training of opleiding;
 • de omschrijving van de klacht;
 • is klacht besproken tijdens of in aansluiting op de training of opleiding met instructeurs of direct verantwoordelijke functionarissen;
 • een eventuele toelichting.

 

Afhandeling van de klacht

 

 • wanneer wij de klacht hebben ontvangen, zal deze worden geregistreerd;
 • de indiener krijgt bericht dat de klacht is ontvangen;
 • de klacht wordt altijd in vertrouwen en serieus behandeld;
 • de klacht wordt voorgelegd aan de desbetreffende verantwoordelijke voor de training of opleiding;
 • de klacht wordt besproken binnen het team van opleidingsadviseurs, waarbij wordt gekeken naar de argumenten van beide kanten;
 • er wordt, indien noodzakelijk, contact opgenomen met de indiener van de klacht voor een nadere toelichting;
 • er wordt besloten of de klacht al dan niet gegrond is;
 • het besluit wordt maximaal vier weken na het indienen van de klacht met een duidelijke motivatie per brief kenbaar gemaakt aan de indiener van de klacht;
 • de indiener heeft vier weken de tijd om te reageren op het besluit. Indien er niet wordt gereageerd wordt de klacht als afgehandeld beschouwd;
 • de klacht wordt geregistreerd als afgehandeld en gedurende één jaar bewaard;
 • indien de indiener van de klacht niet akkoord is met het besluit, wordt een onafhankelijk derde ingeschakeld. Dit is mw. dr. G.A. Blok, hoofd Medische Opleidingen en Wetenschap van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Zij zal de klacht nader onderzoeken en haar oordeel is bindend.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.