Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt over een opleiding, training of beoordeling kan je gebruik maken van de klachtenprocedure van het Landsteiner instituut. Deze procedure geldt ook voor de externe opleidingen die binnen het Haaglanden Medisch Centrum en het Groene Hart Ziekenhuis gevolgd worden.

 

Hoe kun je een klacht indienen?

Belangrijk is dat je direct na de training, opleiding of beoordeling je klacht kenbaar maakt. Mocht daarvoor geen gelegenheid zijn geweest dan kun je met behulp van het klachtenformulier je klacht indienen bij het Landsteiner Instituut. Je kunt het formulier mailen naar feedback@landsteiner.nl

 

Hoe lang heb je de tijd?

Binnen vier weken na de training, opleiding of beoordeling moet de klacht zijn ingediend. Klachten die na vier weken worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

 

Wat moet er minimaal beschreven zijn op het klachtenformulier?

 • Persoonsgegevens;
 • Om welke training, opleiding of beoordeling het gaat;
 • Datum wanneer de klacht heeft plaatsgevonden;
 • Omschrijving van de klacht;
 • Betrokken personen;
 • Wat heb je er zelf tot dusver mee gedaan;
 • Eventuele toelichting;

 

Hoe wordt de klacht afgehandeld?

 • Zodra de klacht is ontvangen wordt deze geregistreerd en zal de indiener een bevestiging ontvangen;
 • De klacht wordt altijd serieus en in vertrouwen behandeld;
 • De klacht wordt voorgelegd aan de betrokken perso(o)n(en);
 • De klacht wordt besproken binnen het team van opleidingsadviseurs / opleidingsfunctionarissen;
 • Er wordt, indien noodzakelijk, contact opgenomen met de indiener voor nadere toelichting;
 • Er wordt besloten of de klacht al dan niet gegrond is;
 • Het besluit wordt maximaal vier weken na indienen met een duidelijke motivatie per brief kenbaar gemaakt aan de indiener;
 • De indiener heeft na dagtekening vier weken de tijd om te reageren op de klacht. Na vier weken wordt de klacht als afgehandeld beschouwd;
 • De klacht wordt geregistreerd als afgehandeld en gedurende één jaar bewaard;
 • Indien de indiener niet akkoord gaat met het besluit, wordt een onafhankelijk derde ingeschakeld. Dit is mw. Dr. G.A. Blok, hoofd Medische Opleidingen en Wetenschap van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Zij zal de klacht nader onderzoeken en haar oordeel is bindend.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.