Good Clinical Practice (GCP)

Voor de uitvoering van WMO-plichtig onderzoek dienen de (hoofd)onderzoeker en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van (gedelegeerde) taken een GCP training gevolgd te hebben.

Deze personen kunnen zijn: specialisten, A(N)IOS, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, (senior) coassistenten, doktersassistentes, datamanagers etc. Onder gedelegeerde taken wordt bijv verstaan: patiëntgerichte handelingen zoals beschreven in het onderzoeksprotocol, voorlichting aan de patient en informed consent procedure, invoeren data en statistische analyses. De METC geeft geen toestemming voor WMO-plichtig onderzoek waarvan de (hoofd)onderzoeker geen GCP training gevolgd heeft. Daarnaast stelt de STZ (samenwerkende topklinische ziekenhuizen) het verplicht dat (hoofd) onderzoekers succesvol een WMO-GCP examen hebben afgelegd. Dit is opgenomen in de STZ visitatiekriteria. De HMC wetenschapscommissie ziet hierop toe bij de advisering over de lokale uitvoerbaarheid van het onderzoek.

 

In de Haagse regio wordt (gezamenlijk) meerdere keren per jaar een GCP training georganiseerd welke gegeven wordt door de TAPAS Group. De data voor 2020 zijn gepland :

 

Datum  Tijd Training/examen Aanmelden bij
8 oktober 2020 10.00-16.00 uur GCP training Susanne v.d. Linden
15 oktober 2020 13.00-15.00 uur EMWO examen Susanne v.d. Linden

*Let op: indien de GCP training bij HAGA wordt gevolgd, worden de kosten van de training (€340 cursus met examen, €230 alleen cursus) automatisch geincasseerd bij de deelnemer. Kosten kunnen vervolgens gedeclareerd worden bij afdeling Wetenschap, Landsteiner Instituut, t.a.v. D. Grootendorst. De kosten worden via het salaris terugbetaald.

 

Evt. kan ook een e-learning GCP training gevolgd worden. Deze neemt HMC af bij de TAPAS groep. Aanmelden kan bij Susanne van der Linden. Vermeld hierbij duidelijk of je de groepstraining of e-learning wilt doen. Ook na het doorlopen van de e-learning moeten medisch specialisten die lokaal hoofdonderzoeker zijn, en aios, een EMWO GCP examen doen en behalen. In bovenstaande tabel staat aangegeven wanneer een EMWO examen in HMC wordt georganiseerd. Via de website van EMWO kan ingezien worden wanneer op andere data en lokaties een examen georganiseerd wordt. Wordt het examen buiten HMC gedaan, dient men dit zelf te regelen.

 

Een GCP certificaat is vier jaar geldig. Daarna dient een GCP opfriscursus gevolgd te worden. De opfris GCP wordt online aangeboden. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Susanne van der Linden. Vermeld hierbij duidelijk dat je een opfris- of herregistratie training van GCP wilt doen.

De GCP opfris-herregistratie training dient tijdig gevolgd te worden. Het EMWO-GCP examen van medisch specialisten vervalt wanneer de herregistratie langer dan 4,5 jaar ná het oorspronkelijke examen wordt gedaan. Er zal dan opnieuw een examen gedaan moeten worden.

 

Het boekje ‘Internationaal Richtsnoer voor Good Clinical Practice voor het onderzoek met geneesmiddelen, vertaling naar de Nederlandse praktijk’ kan via de website van de CCMO gedownload worden.

 

Registratie in het Landsteiner leerplein

Het volgen van de GCP training en evt het examenresultaat wordt verwerkt in het Landsteiner leerplein. Hierbij wordt een kwaliteitsregel aangemaakt die een (automatische) herinnering via de mail geeft na ongeveer 3,5 jaar, dat een herregistratie of opfris GCP gevolgd moet worden. Een herregistratie of opfris training wordt ook weer verwerkt in het Landsteiner Leerplein.


Volg je de GCP training niet via het HMC maar op een andere manier? Geef je certificaat of deelnamebewijs aan Susanne van der Linden  zodat dit verwerkt kan worden in het Landsteiner Leerplein. Je krijgt dan ook de herinnering om een herregistratie of opfris te volgen. Geef in je mail duidelijk aan of het gaat om een GCP training, EMWO examen of herregistratie/opfristraining zodat dit op de juiste manier verwerkt kan worden.

 

Contact

Bij vragen over een GCP-training kun je contact opnemen met Susanne van der Linden, secretaresse, 088 - 979 1840.


 

Snel naar de volgende artikelen:

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.