Verbeterpunt Radiologie

Naam specialisme: radiologie

Visitatiedatum : 21-05-2012

Erkenning tot : 13-09-2017

 

 

Voorwaarde:

 1. de leden van de opleidingsgroep dragen zorg voor een zodanige opzet en uitvoering van alle onderzoeken die op de afdeling plaatsvinden, m.n. CT-colonografie, MR-abdomen en MR-enteroclyse, dat alle anios aan de eisen en verplichtingen vanuit het specifiek besluit en het opleidingsplan kunnen voldoen. (KB-CCMS, art C1; C.3.1.b.).

 

Aanbevelingen:

 

2. de opleidingsgroep wordt aanbevolen te zorgen voor meer diversiteit in (het uitvoeren van) interventie technieken, specifiek CT-geleid, en vaat-interventie gerelateerde onderzoeken, zoals MRA-perifere vaten;

3. de opleidingsgroep wordt aanbevolen de aios binnen de reguliere werktijd meer gelegenheid te geven voor wetenschappelijke activiteiten en wetenschappelijk onderzoektijd;

4. de opleidingsinrichting draagt zorg voor voldoende en adequate ruimten als een assistentenkamer voor de aios om een goede opleiding voor het medische specialisme radiologie te kunnen waarborgen (CCMS-KB, art. C.8.1.d).

 

 

PLAN VAN AANPAK

 

Ad voorwaarde 1.

Per respectievelijk 1 juli 2012 en 1 oktober zijn als nieuwe radioloog in de maatschap opgenomen Dr. F. Zijta en Mw. F. de Korte. Beide hebben buikradiologie als aandachtsgebied, zijn deels in het AMC opgeleid en hebben uitgebreide kennis van CT-colon en MRI buik.

Collega Zijta is in 2012 gepromoveerd op MR-colon.

Beiden worden alternerend met collega Puylaert regelmatig op de buikfunctie ingedeeld en hebben veel nieuwe kennis op corss-sectioneel buikgebie din onze kliniek geintroduceerd. Op dinsdagmiddagen is voor hen een apart dagdeel  'cross-sectional buik ' ingeroosterd, opdat zij met de assistenten deze onderzoeken van de afgelopen dagen kunnen wegkijken.

Zijta en de Korte hebben daarover goede contacten met de MDL-artsen en leiden de aios daarin ook op. Zo hebben beiden recent een dagdeel cursus aan alle aios radiologie in HMC gegeven, waarbij alle aspecten van CT-colon aan de orde kwamen: zowel; de theoretische achtergrond als de handvaardigheid aan het werkstation Thans worden op jaarbasis CT-colon ca. 50 onderzoeken gedaan, maar na besprekingen met de MDP-artsen zullen deze aantallen nog in 2013 significatne stijgen, waarmee de expositie voor de aios ook verder zal toenemen.

De aios maken kennis met de techniek en leren de handelingen voor het uitwerken en interpreteren van de data.

Merel Scheurkogel, thans 4de jaars aios in HMC, zal in het kader van haar buikdiffentiatie vanaf augustus 2013 een opleidingsjaa in het AMC doorbrengen en nieuwe kennis op het gebied mee terugnemen voor het laatste half jaar van haar opleiding in HMC.

 

 

De aantallen buik-MRI groeien iedere maand gestaag en waren over de periode mei 2012- mei 2013 totaal: MRI abdomen 598, waarvan MRI-lever/galwegen"95, MRCP"23, MRI-uterus: 27, MR-anus-fistel

; 102, MRI-dunne darm 40, MRI-Rectum: 123 en MRI-prostaat: 188.

Van deze aantalln zijn 341 door de aios verslagen ( gesuperviseerd door een staflid) zijnde 57% van het totaal aantal buik-MRI's, terwijl van de totale producte op de afdeling slechts 25% mede door de aios wordt verslagen.

In eht lokaal opleidingsplan is bij de leerdoelen voor de buikstages in het tweede t/m het vijfde opleidingsjaar duidelijk geformuleerd wat verwacht wordt van de aios op buik-MRI gebied.

 

Wij zijn gezien bovenstaande ervan overtuigd dat de cross-sectionele buikdiagnostiek in HMC een integraal onderdeel van de opleiding tot radioloog is geworden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.