Verbeterpunt Oogheelkunde

Naam specialisme: oogheelkunde

Visitatiedatum : 22-06-2012

Erkenning tot : 11-07-2017

 

 

Zwaarwegend advies:

 

2. De opleider en de opleidingsinrichting dragen er zorg voor dat de opleider een individueel opleidingsplan voor de AIOS opstelt (CCMS-KB, art. C.1.; C.10.1.c.t.b.v. B.8.g.). 

 

Aanbevelingen:

 

2. De opleidingsgroep wordt aanbevolen twee aios oogheelkunde in de opleidingsinrichting werkzaam te laten zijn. 

 

 

 

PLAN VAN AANPAK

Ad zwaarwegend advies 1.

In het aangepaste opleidingsplan (Bjlage) is op de pagina 12,13,17,18 en 19 een verdere uitwerking gegeven van de opzet, inhoud en uitvoering van de verzorgde opleidingsonderdelen. De kwaliteit van de opleidingsonderdelen is geborgd met diverse toetsinstrumenten en met behuop van in- en externe evaluatietools (pag.14 en 21).

Leerdoelen en inhoud van de stage zijn beschreven op pagina 12 en 13. De koppeling tussen de te bereiken competenties en subcompetenties en de geboden leermiddelen en toetsinstrumenten is vastgelegd op pagina;s 15-19 en 21. Het locale cursorisch onderwijs is beschreven op pagina's 14 en 20. De kwaliteitsborging en continue PDCA-verbetercyclus is geborgd (pag.8 en 21). 

 

Ad zwaarwegend advies2.

De opleider en de opleidingsinrichting stellen sinds juni 2012 samen met de AIOS een individueel opleidingsplan op. Dit plan wordt in de eerste 2 weken van de stage geformuleerd.

In het midden van de stage wordt de uitveoring van het plan geëvalueerd door de opleider en de AIOS. Aan het einde van de stage wordt bij het eind-/beoordelingsgesprek met de opleider besproken of de doelen van het individuele opleidingsplan zijn gehaald en in hoeverre er in de volgende stages nog verder uitvoering gegeven moet worden aan de opleidingsdoelen. Als bijlage is tevens bigevoegd het meest recente format van ons individuele opleidingsplan voor de stage oogheelkunde in HMC. Wij zijn zeer verheugd dat dit in HMC ontwikkelde IOP inmiddels vermeld is als voorbeeld0IOP op de KNMP-RGS-site.

 

Ad aanbeveling1.

Per 1 november 2013 aanstaande zulllen AIOS vanuit het LUMC standaard een stageduur in HMC hebben van 6 maanden.

 

Ad aanbeveling 2.

Per 1 augustus 2013 zullen 2 AIOS Oogheelkunde vanuit het LUMC te Leiden in HMC aanwezig zijn.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.