Psychiatrie

 

Naam stage

Consultatieve Psychiatrie

Soort stage

(HOOP tabel 2.1)

Algemene psychiatrie, 2e jaar, basisopleiding

Lokatie

HMC Westeinde en Antoniushove

Duur

3-6 maanden

Samenstelling team

·         psychiaters

·         aios en anios

·         consultatief psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialist i.o.

·         internist-ouderengeneeskunde

·         GZ-psychologen, klinisch psychologen

Thema’s

(HOOP tabel 3.3)

thema

competentie

niveau

1.  medisch handelen

2.  communicatie

3.  samenwerking

4.  kennis en wetenschap

5.  maatschappelijk handelen

6.  organisatie

7.  professionaliteit

1.1-1.4

2.1-2.4

3.1-3.4

4.1-4.4

5.1-5.4

6.1, 6.2

7.1-7.4

EZ-CB

CB

CB

EZ-CB

EZ-CB

CB

EZ-CB

Opleidinsgactiviteiten

·         Consulten verrichten in ziekenhuis en op SEH

·         Nabespreking en gezamenlijk zien van patiënten zien met supervisor

·         Follow-up van eigen patiënten en terugkoppeling bevindingen aan patiënt, familie en somatisch behandelteam

·         Dagelijks generaal rapport

·         Wekelijks mentoraat

·         Wekelijks lokaal onderwijs (CAT, referaat, casuïstiek en themagebonden onderwijs, zie onderwijsschema bijlage F)

·         Ziekenhuisbreed introductieprogramma en nascholing voor aios

·         Lokale introductie

·         Consortiumonderwijs vanuit hoofdopleiding

Toetsing

(zie tevens bijlage L toetsmatrix)

·         Voortgangsgesprekken aan de hand van leerdoelen (aanvang, na 1 maand en beoordelingsgesprek einde stage)

·         KPB’s (consult, brieven, overdracht, status)

·         CAT, beoordeling casuïstiekbespreking

·         360 graden feedback

Zie de stagebeschrijving voor uitwerking van bovenstaande

 

 

Naam stage

Consultatieve Psychiatrie (ziekenhuispsychiatrie)

Soort stage

(HOOP tabel 2.1)

Aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie, verdiepingsstage

Lokatie

HMC Westeinde

Duur

6-12 maanden

Samenstelling team

·         psychiaters

·         aios en anios

·         consultatief psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialist i.o.

·         internist-ouderengeneeskunde

·         GZ-psychologen, klinisch psychologen

Thema’s

(HOOP tabel 3.3)

Thema

competentie

niveau

1.  medisch handelen

2.  communicatie

3.  samenwerking

4.  kennis en wetenschap

5.  maatschappelijk handelen

6.  organisatie

7.  professionaliteit

1.1-1.4

2.1-2.4

3.1-3.4

4.1-4.4

5.1-5.4

6.1, 6.2

7.1-7.4

CB-CZ

CB-CZ

CZ

CZ-D

CZ-D

CZ

CZ

Opleidinsgactiviteiten

·         Consulten verrichten in ziekenhuis en op SEH

·         Poliklinische patiënten (met name POP-poli)

·         Vanaf juli: coördineren zorg patiënten op de MPU

·         Nabespreking en gezamenlijk zien van patiënten zien met supervisor

·         Follow-up van eigen patiënten en terugkoppeling bevindingen aan patiënt, familie en somatisch behandelteam

·         Aannemen van nieuwe consulten en verdelen binnen aios-groep

·         Dagelijks generaal rapport

·         Wekelijks mentoraat

·         Wekelijks lokaal onderwijs (CAT, referaat, casuïstiek en themagebonden onderwijs, zie onderwijsschema bijlage F)

·         Ziekenhuisbreed introductieprogramma en nascholing voor aios

·         Lokale introductie

·         Facultatief: superviseren anios, beleidsactiviteiten, wetenschappelijke verdieping

·         Tevens ruimte voor overige opleidingsactiviteiten: psychotherapiesupervisie, forensische rapportages, voorbereiden eindreferaat e.d.

Toetsing

(zie tevens bijlage L toetsmatrix)

·         Voortgangsgesprekken aan de hand van leerdoelen (aanvang, na 1 maand, elke 3 maanden en beoordelingsgesprek einde stage)

·         KPB’s (consult, brieven, overdracht, status)

·         CAT, beoordeling casuïstiekbespreking

·         360 graden feedback

Zie de stagebeschrijving voor uitwerking van bovenstaande

 

 

Naam stage

Consultatieve Ouderenpsychiatrie

Soort stage

(HOOP tabel 2.1)

Aandachtsgebied ouderenpsychiatrie, verdiepingsstage

Lokatie

HMC Antoniushove

Duur

6-12 maanden

Samenstelling team

·         psychiaters

·         aios en anios

·         consultatief psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialist i.o.

·         internist-ouderengeneeskunde

·         GZ-psychologen, klinisch psychologen

Thema’s

(HOOP tabel 3.3)

Thema

competentie

niveau

1.  medisch handelen

2.  communicatie

3.  samenwerking

4.  kennis en wetenschap

5.  maatschappelijk handelen

6.  organisatie

7.  professionaliteit

1.1-1.4

2.1-2.4

3.1-3.4

4.1-4.4

5.1-5.4

6.1, 6.2

7.1-7.4

CB-CZ

CB-CZ

CZ

CZ-D

CZ-D

CZ

CZ

Opleidinsgactiviteiten

·         Consulten verrichten in ziekenhuis

·         Poliklinische patiënten ism internist-ouderengeneeskunde

·         Nabespreking en gezamenlijk zien van patiënten zien met supervisor

·         Follow-up van eigen patiënten en terugkoppeling bevindingen aan patiënt, familie en somatisch behandelteam

·         Aannemen van nieuwe consulten en verdelen binnen aios-groep

·         Dagelijks generaal rapport

·         Wekelijks mentoraat

·         Wekelijks lokaal onderwijs (CAT, referaat, casuïstiek en themagebonden onderwijs, zie onderwijsschema bijlage F)

·         Ziekenhuisbreed introductieprogramma en nascholing voor aios

·         Lokale introductie

·         Facultatief: superviseren anios, beleidsactiviteiten, wetenschappelijke verdieping

·         Tevens ruimte voor overige opleidingsactiviteiten: psychotherapiesupervisie, forensische rapportages, voorbereiden eindreferaat e.d.

Toetsing

(zie tevens bijlage L toetsmatrix)

·         Voortgangsgesprekken aan de hand van leerdoelen (aanvang, na 1 maand, elke 3 maanden en beoordelingsgesprek einde stage)

·         KPB’s (consult, brieven, overdracht, status)

·         CAT, beoordeling casuïstiekbespreking

·         360 graden feedback

Zie de stagebeschrijving voor uitwerking van bovenstaande

 

Weekoverzicht opleiding psychiatrie Haaglanden Medisch Centrum

 

 

maandag

dinsdag

Woensdag

 

donderdag

vrijdag

Aanwezig WZ

FB, CH, TK, JD, anios en aios

 

FB, CH TK, JD, anios en aios

FB, TK, MZ, anios, geen haio

 

CH, TK, JD, anios en aios, GM vrij

FB,TK halve dag, JD, anios, haio, MK vrij

Aanwezig AH

RO, JvB, TZ, anios en aios

RO, TZ, anios en aios

RO halve dag, JvB, anios en aios, secretariaat via WZ

RO, JvB, TZ, anios en aios

CH, JvB, TZ, anios en aios

bijzonderheden

FB en RO poli

CH poli

FB poli

 

 

9.00

 

Refereren, casusbespreking, teamvergadering

 

Onderwijs

 

10.00

 

 

 

Supervisie (2 groepen)

 

12.00

rapport

rapport

rapport

rapport

rapport

13.00

 

Klinische patiëntendemonstratie neurologie

 

 

 

FB= Ferdi Balk

CH= Carla Hagestein

TK= Tineke Knijnenburg

JD= Jorijn Driessen

MZ = Marjan Zaaiman

GM= germine Mochel

MK= Marjolijn de kruif

RO= Rosemarie Oostveen

JvB= John van Burink

TZ= Thea vd Zwet

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.