Differentiatiestage Neuroradiologie en hoofd hals

Duur

24 maanden

 

Wat gaat de aios leren?

Differentiatie deels in het LUMC, deels in het MC Haaglanden

Differentiatiestages abdominale, neuro-hoofd hals, muskuloskeletaal (MSK), interventie en mamma

Wij hebben differentiatiestages  abdominale, neuro-hoofd hals, muskuloskeletaal (MSK), interventie en mamma. Vanaf onze volgende opleidingserkenning vragen wij ook cardio-thoracaal aan.

Differentiatiestages  abdominale, neuro-hoofd hals en interventie staan al uitgeschreven op de opleidingsetalage.

 

Emile: Voor MSK en mamma zouden wij ook kunnen etaleren, de kans dat er iemand via die route tot ons komt schat ik echter heel klein in. Laat maar horen of je vind dat ik voor MSK en mamma wat moet schrijven.

Differentiatiestage Interventie radiologie

Duur: 

24 maanden

 

Wat gaat de aios leren?

Het differentiatie programma is een samenwerking tussen het LUMC, het HAGA en het MCH ziekenhuis. Aangezien het gehele spectrum aan interventionele (vasculaire en oncologische) technieken tijdens de differentiatie fase worden aangeboden heeft U aan het einde van de opleiding een brede klinische en praktische ervaring opgedaan met de verschillende verrichtingen en derhalve een goede voorbereiding voor een fellowship programma. Een actieve participatie in wetenschappelijk onderzoek en profilering op nationale en internationale congressen wordt gestimuleerd.

Fellowship programma Het LUMC en het HAGA ziekenhuis hebben een gezamenlijk NGIR geaccrediteerde fellowship sinds 2008. Het programma bestaat uit 1-jaar fulltime interventies, alternerend twee weken in het LUMC en het HAGA ziekenhuis. In het LUMC zal de fellow meedraaien in de 24/7 body-interventie dienst met een van de stafleden bereikbaar als achterwacht. In het HAGA ziekenhuis  worden een evenredig aantal voorwachten in onderling overleg ingepland.

HMC heeft een eigen NGIR geaccrediteerd fellowship programma. Het programma bestaat uit 1-jaar minimaal 60% interventies in HMCs. De fellow wordt liberaal bij spoedinterventies betrokken als hij op een ander orgaan staat ingedeeld. Eventueel kan er voor een korte periode uitwisseling plaats vinden met het LUMC. In overleg met de kandidaat worden maximaal 2 andere organen als aandachtsgebied uitgezocht waarop de fellow zich kan toeleggen. De fellow zal meedraaien in de 24/7 body-interventie dienst met een van de stafleden bereikbaar als achterwacht

Differentiatiestage Abdominale radiologie differentiatie abdomen

Duur: 24 maanden

 

Wat gaat de aios leren?

Combinatie van 1 jaar academische stage en 1 jaar in grote opleidingskliniek (Medisch Centrum Haaglanden en HAGA ziekenhuis)

 

Sollicitatie en contact

m.n.j.m.wasser@lumc.nl

Samenwerkende instellingen

Hagaziekenhuis

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.