Differentiatiestage Vaatchirurgie

Duur: 

24 maanden

 

Wat gaat de aios leren?

Gedurende de stage worden door de aios endovasculaire procedures gedaan, onder supervisie van een interventieradioloog en/of een vaatchirurg. Bij gebleken expertise worden deze procedures geheel zelfstandig gedaan door de aios. Het gaat om EVAR, PTA, selectieve catheterisatie en embolisatie. Daarnaast wordt een eigen vaatpoli gedaan en worden conventionele (open) vaatchirurgische procedures verricht Het gaat om ongeveer 15 verrichtingen per maand, welke worden uitgevoerd  in 2 OK-sessies en 2 sessies op de angiokamer. De mogelijkheid wordt geboden om gedurende een korte periode extra endovasculaire ervaring op te doen in een gespecialiseerde kliniek. Ook wordt tijdens de stage ervaring opgedaan in het vaatlaboratorium en wordt geparticipeerd in de multidisciplinaire polikliniek voor voetulcera.

Binnen de afdeling Heelkunde zijn 17 chirurgen werkzaam, die naast hun activiteiten in Bronovo praktijk voeren in het Medisch Centrum Haaglanden. Differentiatie in de deelgebieden Vaatchirurgie, Traumatologie, Gastro-intestinale chirurgie en Oncologische Chirurgie is ver doorgevoerd. Er zijn gedifferentieerde achterwacht diensten. Binnen Bronovo zijn 11 arts-assistenten werkzaam, waarvan 6-7 in (voor)opleiding. Daarnaast zijn er 6 co-assistenten vanuit het LUMC. Speerpunten van de maatschap Heelkunde zijn state-of-the art patiëntenzorg en een hoog serviceniveau naar de patiënt. Binnen het ziekenhuis is er sprake van een actief kwaliteits- en veiligheidsbeleid en wordt de kwaliteit van de medisch specialisten getoetst middels het IFMS. De maatschap Heelkunde maakt elk jaar een jaarverslag waarin opgenomen o.a. de productie, de uitkomst van zorg (complicaties), het kwaliteitsbeleid en het verrichte wetenschappelijk onderzoek (publicaties). Een goede sfeer binnen de afdeling wordt van eminent belang geacht. Hiertoe worden diverse activiteiten georganiseerd en gestimuleerd.

 

Sollicitatie en contact

De eerstvolgende stageplaats vaatchirurgie is per 1 juli 2011 beschikbaar.| De AIOS moet de eerste 4 jaar van de opleiding Heelkunde met goed gevolg hebben afgelegd en aantoonbare belangstelling hebben voor de vaatchirurgie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr.H.J.Smeets, opleider Heelkunde per telefoon 070-3124548 of per email hsmeets@bronovo.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.