Differentiatie Gastrointestinale chirurgie

Differentiatiestage Vaatchirurgie

Duur: 

24 maanden

 

Wat gaat de aios leren?

Gedurende de stage worden door de aios endovasculaire procedures gedaan, onder supervisie van een interventieradioloog en/of een vaatchirurg. Bij gebleken expertise worden deze procedures geheel zelfstandig gedaan door de aios. Het gaat om EVAR, PTA, selectieve catheterisatie en embolisatie. Daarnaast wordt een eigen vaatpoli gedaan en worden conventionele (open) vaatchirurgische procedures verricht Het gaat om ongeveer 15 verrichtingen per maand, welke worden uitgevoerd  in 2 OK-sessies en 2 sessies op de angiokamer. De mogelijkheid wordt geboden om gedurende een korte periode extra endovasculaire ervaring op te doen in een gespecialiseerde kliniek. Ook wordt tijdens de stage ervaring opgedaan in het vaatlaboratorium en wordt geparticipeerd in de multidisciplinaire polikliniek voor voetulcera.

Binnen de afdeling Heelkunde zijn 17 chirurgen werkzaam, die naast hun activiteiten in Bronovo praktijk voeren in het Medisch Centrum Haaglanden. Differentiatie in de deelgebieden Vaatchirurgie, Traumatologie, Gastro-intestinale chirurgie en Oncologische Chirurgie is ver doorgevoerd. Er zijn gedifferentieerde achterwacht diensten. Binnen Bronovo zijn 11 arts-assistenten werkzaam, waarvan 6-7 in (voor)opleiding. Daarnaast zijn er 6 co-assistenten vanuit het LUMC. Speerpunten van de maatschap Heelkunde zijn state-of-the art patiëntenzorg en een hoog serviceniveau naar de patiënt. Binnen het ziekenhuis is er sprake van een actief kwaliteits- en veiligheidsbeleid en wordt de kwaliteit van de medisch specialisten getoetst middels het IFMS. De maatschap Heelkunde maakt elk jaar een jaarverslag waarin opgenomen o.a. de productie, de uitkomst van zorg (complicaties), het kwaliteitsbeleid en het verrichte wetenschappelijk onderzoek (publicaties). Een goede sfeer binnen de afdeling wordt van eminent belang geacht. Hiertoe worden diverse activiteiten georganiseerd en gestimuleerd.

 

Sollicitatie en contact

De eerstvolgende stageplaats vaatchirurgie is per 1 juli 2011 beschikbaar.| De AIOS moet de eerste 4 jaar van de opleiding Heelkunde met goed gevolg hebben afgelegd en aantoonbare belangstelling hebben voor de vaatchirurgie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr.H.J.Smeets, opleider Heelkunde per telefoon 070-3124548 of per email hsmeets@bronovo.nl

Differentiatiestage Traumachirurgie

Duur: 

12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is een uniek STZ ziekenhuis met het Westeinde als binnenstadziekenhuis en Antoniushove te Leidschendam als streekziekenhuis. Beide ziekenhuizen hebben hun "eigen" populatie, waarbij het Westeinde vooral gekenmerkt wordt door een multiculturele patiëntenpopulatie. De spoedeisende hulp afdeling is een van de drukste van Nederland met meer dan 70000 bezoekers per jaar, waarvan 50000 in het Westeinde. Om de opvang maximaal te  kunnen verzorgen is er een CT-scan op de SEH geplaatst en eind 2010 is een nieuwe 2de traumakamer opgeleverd. De doorloop tijd van de trauma patiënten is daardoor verder geoptimaliseerd. 
Antoniushove is een streekziekenhuis met een typische perifere patiënten populatie. Hier zien we 22000 patiënten op jaarbasis (op de SEH) met name monoletsels zoals bv heup, pols, schouder en enkelfracturen etc. De reguliere traumachirurgische perifere praktijk is hier heel goed te leren.
In beide ziekenhuizen is een zeer ruim aanbod aan traumachirurgie, er vinden jaarlijks meer dan 1500 traumagerelateerde operaties plaats waarvan ongeveer 250 door de afdeling orthopedie.
Het MCH is een level 1 traumacentrum dat deel uit maakt van Traumacentrum West. We ontvangen meer dan 150 polytrauma patiënten ( ISS >16) per jaar. Daarnaast zien we 120-150 patiënten met steek en schotwonden.

De traumachirurgie wordt in de volle breedte door 6 traumachirurgen verzorgd (2 vanuit het Bronovo ziekenhuis in de dienst). Expertises binnen de groep zijn oa polytrauma, intra-articulaire fracturen van onderste en bovenste extremiteit, bekkenchirurgie, botgenezingsstoornissen, gecompliceerde fracturen, geriatrische fracturen en oorlogschirurgie.
De traumachirurgen zijn allen actief betrokken bij activiteiten binnen en buiten het ziekenhuis. Zij maken deel uit van oa de USAR en hebben militaire verplichtingen die zij in het buitenland vervullen. De USAR is een landelijk hulpteam wat ingezet wordt bij rampen in het buitenland.
De afdeling traumachirurgie is zeer actief op wetenschappelijk gebied. We participeren in meerdere wetenschappelijke studies en er lopen ook de nodige studies op lokaal niveau. Dit resulteert in meerdere voordrachten en publicaties op nationale en internationale symposia, congressen en tijdschriften per jaar.

Sollicitatie en contact

Contact via dr. S. Rhemrev
S.rhemrev@mchaaglanden.nl

Correspondentie adres
Afdeling heelkunde
MCH Westeinde
Postbus 432
2501 CK Den Haag
070-3302022

 

Differentiatiestage Oncologische Chirurgie

Wat gaat de aios leren?

Multiculturele patiënten populatie kenmerkend voor een stadsziekenhuis. Er zijn gespecialiseerde poliklinieken waarbij de oncologie en gastro-intestinale chirurgie gecombineerd zijn. Het aanbod van patiënten is gevarieerd. De MDL afdeling is groeiende met daardoor toename van het aantal gediagnosticeerde GE maligniteiten.

Colo-rectale tumoren  worden open en laparoscopisch verwijderd.  Er is op de locatie HMC Westeinde een level 3 IC  waardoor complexe chirurgie met adequate back-up kan worden uitgevoerd.
 
HMC is een tertiair verwijzingscentrum voor locally advanced (T4)  en recidief rectum carcinomen (IORT) en voor levertumoren/ metastasen. In samenwerking met de plastische chirurgie worden grote bekken bodem defecten met spier + evt huidtransposities gesloten.
Mammacarcinoom wordt zo mogelijk met eenmalige intra-operatieve radiotherapie behandeld. - portfolio via VREST

Duur: 24 maanden

Sollicitatie en contact

Brief of mail met referenties en CV naar
a.marinelli@haaglandenmc.nl, of
Dr A.W.K.S. Marinelli
Postbus 432
2501 CK Den Haag

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.