Opleidingsplan Gynaecologie/Verloskunde

Inleiding

 

Dit document beschrijft het locale, competentie gerichte opleidingsplan van de medische specialistische opleiding tot gynaecoloog in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Van de AIOS wordt verwacht dat zij kennis nemen van de inhoud van dit plan en het gebruiken als kapstok om hun eigen opleiding verder vorm te geven. Veelvuldig zal verwezen worden naar de introductieklapper, ook wel geheten assistentenboekje, waar allerhande praktische informatie m.b.t. het ziekenhuis, de afdeling en polikliniek staan vermeld. Dit 'boekje' is te vinden op het intranet onder gynaecologie / verloskunde, afdelingsdocumenten, assistentenboekje.

 

Het locaal opleidingsplan is gebaseerd op het landelijke opleidingsplan BOEG en streeft toenemende individualisering van de opleiding na.

 

Structuur van de opleiding

Het GHZ verzorgt het perifere deel van de opleiding, te weten het 1e en het 4e en 5e jaar. Ook kan het differentiatiejaar in het GHZ gevolgd worden.

Vanuit het GHZ zal de AIOS een uitnodiging ontvangen voor een algemene introductie in het ziekenhuis. Deze is verplicht. De AIOS bezoekt dan de verschillende ondersteunende afdelingen volgens een vast ingeroosterd schema  (wordt apart toegestuurd) en  neemt  kennis van de relevante locale procedures (zoals reanimatie, bloed bestellen, etc).  Daarna  volgt een inwerkprogramma van 4 weken voor  een 1e jaars, waarbij de AIOS kennis maakt met alle werkplekken en facetten van het vak gynaecologie en verloskunde. Voor een 4e jaars is de inwerkperiode in overleg te plannen, maar minimaal 2 weken. Aan het einde van de inwerkperiode bepaalt de opleidersgroep of de AIOS in staat is om avond- en nachtdiensten te doen (uiteraard onder supervisie). Overdag is er altijd een weekgynaecoloog, die de hele week de supervisie heeft over verloskamers, verpleegafdeling en polikliniek. 's Avonds heeft de dienstdoende gynaecoloog de supervisie. Als supervisie of overleg op specifiek gebied wenselijk is kan deze altijd gevraagd worden aan een van de gynaecologen met dat specifieke aandachtsgebied (zie onder). Op de OK wordt de AIOS gesuperviseerd door de gynaecoloog die op OK staat.

 

In het GHZ werken we met een klein team en is er veel ruimte voor eigen initiatief. We houden niet vast aan modules zodat AIOS zoveel mogelijk leermomenten kunnen meepakken. Omdat de oncologische chirurgie voor wat betreft ovariumcarcinoom niet meer in het GHZ plaatsvindt, is er gezocht naar de mogelijkheid van het volgen van een oncologische module van 3 maanden, die in het 4e jaar gevolgd zou kunnen worden  in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), locatie Antoniushove, eveneens erkend als opleidingsinrichting voor het niet-academische deel van de opleiding Obstetrie & Gynaecologie. De inhoud van deze module is beschreven in het locale opleidingsplan van het MCH. Het zou hier echter een uitruilmodule betreffen,  waar een module algemene gynaecologie, bekkenbodem en poli oncologie (3 maanden) in het GHZ tegenover zou staan. Deze samenwerking met MCH is  vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst MCH/GHZ/Bronovo d.d. juli 2014. In de praktijk lukt het echter niet om 1 op 1 de AIOS uit te ruilen. Besloten is, om de invulling van het 4e jaar LOCOG breed verder vorm te geven, ook in het licht van het individueel opleiden.

 

Het rooster is ingedeeld naar werkplek. Zo zal er dagelijks een AIOS op de OK en op de poli aanwezig zijn. Er zijn 9 dagdelen poli en 8 dagdelen OK. Er zijn gemiddeld 3 dagdelen poliklinische behandelkamer per week en 1 dagdeel colposcopiespreekuur. Rekening houdend met 1 compensatiedag per week (zie voor details assistentenboekje op intranet) is er voor de individuele AIOS (1 fte, 48-urig werkweek) 1 dagdeel onderwijs (vrijdagmiddag), 2 dagdelen OK, 2 dagdelen polikliniek, 1 dagdeel poliklinische behandelkamer of colposcopie spreekuur.

 

MCH verzorgt de differentiatie gynaecologische oncologie in jaar 5 en 6 en de reguliere module van 3 maanden in jaar 4 als onderdeel van de opleiding Oncologie & Gynaecologie zoals beschreven in de lokale opleidingsplannen van MCH, GHZ en Bronovo.

 

Bronovo en GHZ verzorgen de module algemene gynaecologie zoals beschreven in de lokale opleidingsplannen van MCH, GHZ en Bronovo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtsgebieden supervisoren:

 

Dr. E. Hallensleben

Urogynaecologie, perinatologie

Dr. J.C.M. van Huisseling

Urogynaecologie, oncologie

Dr. C.A.H. Janssen

Benigne gynaecologie, fertiliteit, endocrinologie, minimaal invasieve chirurgie, kindergynaecologie

Dr. M.T.P Lagro

Benigne gynaecologie, fertiliteit, perinatologie, minimaal invasieve chirurgie, tropengeneeskunde

Dr. C.A. van Meir

Minimaal invasieve chirurgie, endometriose, perinatologie, fertiliteit, benigne gynaecologie

Dr. R.G.W. Nijman

Perinatologie, prenatale diagnostiek, minimaal invasieve chirurgie

Dr. I. van der Wijk

Urogynaecologie, oncologie, minimaal invasieve chirurgie

 

 

Taakverdeling opleidersgroep

 

Dr. Janssen (opleider) en Dr. Van Meir (waarnemend opleider) zijn verantwoordelijk voor het voeren van de voortgangsgesprekken en de eindbeoordeling. Aan alle stafleden kun je KPBs en OSATS vragen. Ze zullen je regelmatig gevraagd en ongevraagd feedback geven.
WERKPLEKKEN

 

Algemeen

Op de verpleegafdeling C4D4 is een aparte assistentenkamer en op de polikliniek zijn diverse concentratieplekken, waar achter een pc gewerkt kan worden aan administratie, voorbereiding spreekuren, scholing, etc.

 

Supervisie

De 4e en  5e jaars zullen geregeld ingezet worden als 1e supervisor ('voorwacht') van de verlosafdeling en/of  de polikliniek (supervisor van de 1e jaars) en /of  aannemen van spoed / triage

 

Diensten

De diensten worden ingedeeld door een van de AIOS in samenspraak met de roostermaker van de gynaecologen (zie rooster in assistentenboekje). In de avond-, nacht- en weekenddiensten is er altijd 1 dienstdoende AIOS, ANIOS of 2e lijns verloskundige die fungeert als voorwacht. De dienstdoende gynaecoloog is diens achterwacht.

 

 

OK      

Op de OK opereert de AIOS onder supervisie van de gynaecoloog; afhankelijk van het competentie niveau kan de supervisie geleidelijk aan afnemen. De AIOS wordt 's ochtends om 7.45u verwacht, 's middags om 13.00u. Van de AIOS wordt verwacht dat hij / zij zich heeft ingelezen in het dossier van de patiente en dat hij / zij de pre-operatieve time -out procedure uitvoert. Na de OK wordt langs al de geopereerde patiënten gelopen (1e jaars  met supervisor)

 

Polikliniek

Op de polikliniek ziet de AIOS zelfstandig patiënten en begeleidt hij / zij de co-assistenten. De AIOS doet anamnese, zonodig gynaecologisch onderzoek, stelt een differentiaal diagnose op en doet een behandelvoorstel aan de supervisor.  Naarmate de AIOS verder is in de opleiding en meer competenties heeft ontwikkeld, kan de mate van supervisie geleidelijk afnemen.

 

-     Colposcopiespreekuur / vulvaspreekuur

Het colposcopie / vulvoscopie spreekuur wordt samen met een superviserend gynaecoloog (niet de weekgynaecoloog) gedaan. Eens in de 2 weken zijn er enkele plekken gereserveerd voor een gezamenlijke beoordeling vulvapathologie samen met de dermatoloog

 

-     VIP poli

Dit is een combi poli van de gynaecoloog / perinatoloog samen met een internist-endocrinoloog. Hier worden risico zwangeren (zoals bv. zwangeren met diabetes) gezien. De ouderejaars kan, afhankelijk van competentie en interesse / differentiatie dit spreekuur samen met de internist doen.

 

-     Poliklinische behandelkamer (POK)   

Op de POK worden diagnostische en klein therapeutische hysteroscopieën gedaan, alsmede lisexcisies en andere kleine chirurgische ingrepen. Ook ambulante ballonablaties en sterilisaties worden daar verricht. Afhankelijk van competentie en interesse / differentiatie kunnen al deze ingrepen geleerd worden

 

 

 

 

 

 

 

Weekindeling (voor werkplek OK gelden andere regels, zie aldaar)

 

wanneer

 

wat

 

waar

maandag

08.15 – 09.00

 

09.00 – 12.15

12.30 - 13.15

13.30 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00-

1x per maand refereeravond

Overdracht / voorbespreken / obstetriebespreking

Polikliniek

MDO / grote visite / lunch

Polikliniek

Administratie / nabespreken

Overdracht

MFK poli gyn

 

Polikliniek gyn

MFK poli gyn

Polikliniek GHZ

Polikliniek / artsenkamer

Overdrachtsruimte D4

Wisselt in de regio

dinsdag

08.15 – 09.00

(1e vd maand sexuologiebespreking 8.30-09.00)

09.00 – 12.15

12.15- 13.30

13.30 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00-

 

Overdracht / voorbespreken/ obstetriebespreking

 

 

Polikliniek

Lunchpauze

Polikliniek

Administratie / nabespreken

Overdracht

MFK poli gyn

 

 

 

Polikliniek gyn

 

Polikliniek GHZ

Polikliniek / artsenkamer

Overdrachtsruimte D4

 

woensdag

08.15 – 09.00

 

09.00 – 12.15

12.15 - 13.30

13.30 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00-

17.00u

Overdracht / voorbespreken

obstetriebespreking

Polikliniek

lunchpauze

Polikliniek

Administratie nabespreken

Overdracht

Oncologiebespreking Antoniushove (alleen wanneer AIOS daar opereert)

MFK poli gyn

 

Polikliniek gyn

 

Polikliniek GHZ

Polikliniek / artsenkamer

Overdrachtsruimte D4

donderdag

08.00 - 8.15

08.15 – 09.00

09.00 – 12.15

12.30 - 13.15

13.30 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00-

 

Overdracht

Onderwijs (thema vd maand)

Polikliniek

Lunchpauze

Polikliniek

Administratie nabespreken

Overdracht

MFK poli gyn

MFK poli gyn

Polikliniek gyn

 

Polikliniek GHZ

Polikliniek / artsenkamer

Overdrachtsruimte D4

Vrijdag

08.15 – 09.00

 

09.00 – 12.15

12.45 - 13.15

 

 

 

13.15 - 13.30

13.30- 14.30

14.30- 15.00

 

1e vd maand: 13.30

 

Eens per maand

Overdracht / voorbespreken

obstetriebespreking

Polikliniek

Perinatologie bespreking

Eens per 2 weken voordracht/CAT, afwisselend arts-ass, gyn / kinder

Lunch

OK indicatiebespreking

Fertiliteitbespreking

 

PA bespreking (rest schuift op)

Complicatiebespreking

MFK poli gyn

 

Polikliniek gyn

Collegezaal kinderpoli

 

 

 

 

MFK poli gyn

 

MFK poli gyn

 

MFK poli gyn

MFK poli gyn

 

 

 

 

 


Toelichting weekindeling / besprekingen:

 

Obstetriebepreking: bespreking van alle nieuwe obstetrie patiënten, AIOS doet een beleidsvoorstel

 

MDO: multidisciplinair overleg met gynaecologen, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging en medische psychologie

 

Grote visite: bespreking alle opgenomen patiënten (m.u.v. kraamvrouwen), gepresenteerd door de semi-arts

 

Sexuologie bespreking: samen met sexuoloog, casuistiek kan van tevoren worden ingebracht, zowel door sexuoloog als door gynaecoloog / AIOS

 

Oncologiebespreking: is multidisciplinair overleg met LUMC en A12 ziekenhuizen

 

Onderwijs thema vd maand (zie bij paragraaf onderwijs)

 

Perinatologie bespreking: bespreking van antenatale poliklinische problemen, opgenomen zwangeren, opgenomen neonaten, gezamenlijke protocollen/specifieke onderwerpen. Gepresenteerd eens in de twee weken door Heleen Houtsmuller (2e lijns verlosundige) en de andere week door een van de arts assistenten, door Heleen aangewezen. Eens in de 2 weken houdt een assistent hier een voordracht, alternerend een assistent van gynaecologie en kindergeneeskunde

OK indicatie bespreking: voorbereid en gepresenteerd door semi-arts

Fertiliteitbespreking: bespreking van alle fertiliteit patiënten na het oriënterend fertiliteitonderzoek of voor een (nieuw) behandelplan

 

PA bespreking: met patholoog coupes bekijken en bespreken, voorbereid en gepresenteerd door AIOS

 

Complicatiebespreking: voorbereid en gepresenteerd door arts-assistent of 2e lijns verloskundige; onderwerpen worden geclusterd besproken, bv: alle fluxus van de afgelopen periode, alle  neonatale asfyxie, OK complicaties, etc.

 

 

 

Moeder / kind centrum (verpleegafdelingC4D4): 8.15u-9.00u overdracht (zie weekschema polikliniek)

-     Kraamsuites :  om 9 uur allereerst gezamenlijke papieren visite met de kinderartsen bij 'zieke' moeders met 'zieke' kinderen.

Dan rondje verloskamers al of niet met de weekgynaecoloog (de inleidingen zijn i.p. al opgestart door de nachtdienst)

Zodra tijd het toelaat fysiek visite lopen bij alle kraamvrouwen (opm:   bij gezonde moeders (logées) wordt geen visite gelopen, hiervoor is de 1e lijns verloskundige verantwoordelijk)

 • Gynaecologische kamers : hier liggen gynaecologische (OK) patiënten en zwangeren. Hier wordt vanaf 9 uur visite gelopen, na papieren voorbespreking met verpleging. Vaak wordt dit door de semi-arts gedaan. De weekgynaecoloog loopt mee op maandag, woensdag en vrijdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsspreekuren / - OK’s

- Poliklinisch combispreekuur bekkenbodemproblematiek inclusief   Uro Dynamisch Onderzoek verrichten ism de incontinentieverpleegkundige;

- OK ’s voor bekkenbodem chirurgie , laag-en hoog ingeschat risico, TCR-P en M, ballon

- POK : colposcopie, LETZ, poliklinische hysteroscopie, TCR-P

 

MDO

- Bekkenbodem bespreking voorbereiden en voorzitten

- MDO oncologie (elke maandagavond 1700U.)

- Complicatiebespreking/- registratie 1 keer per maand (zie onderwijsschema)

 

Meelopen (dagdeel); organiseren in overleg

- Fysiotherapie (intern)

- Fysiotherapie extern / seksuologie

- Incontinentieverpleegkundige

- Uroloog tijdens poli cystoscopieën

- Oncoloog

- Oncologie verpleegkundige

 

Leerdoelen

-Medisch handelen:

- Ontwikkelen vaardigheden op POK

- Uitbreiden vaardigheden gynaecologische OK

- T.a.v. prolaps en incontinentie: Anamnese, Diagnostiek (incl. urodynamisch onderzoek), Gradering,  Conservatieve therapie (medicatie, pessarium, fysiotherapie) en chirurgische therapie van genitale prolaps en incontinentie (voorwand, achterwand, perineoplastiek, Manchester Fothergill, sacrospinale fixatie, vaginale uterusextirpatie en colpocleisis) .

- Van (pre) maligne gynaecologische tumoren de risicofactoren en de symptomatologie

kennen.

- CIN afwijkingen herkennen bij kolposcopie

- Vulva afwijkingen herkennen en behandelen

- Na diagnostiek de follow-up en het beleid bepalen; FIGO stadia en therapie kunnen

formuleren.

- Kennis van (palliatieve) pijnbestrijding

 

Communicatie:

- Counseling klachten chirurgie, verwachtingsmanagement tav prolapschirurgie, sexuologische anamnese.

- Slechtnieuwsgesprek voeren, rouwverwerking herkennen en daarmee omgaan,

omgaan met verdriet, angst of onzekerheid en boosheid van patiënten of hun partner.

 

Kennis en wetenschap: voorlichting patiënten over beschikbare folders, brochures en

patiëntenverenigingen. Omgaan met Evidence Based Medicine.

Samenwerking: multidisciplinair overleg en aanpak

 

Organisatie: omgaan met de bestaande overlegstructuren en afspraken mbt verwijzingen.

 

Maatschappelijk handelen: omgaan met euthanasieverzoek.

 

Professionaliteit: kunnen omgaan met patiënten waarvan de verwachting niet is uitgekomen en patiënten met een oncologische aandoening

 

Toetsing:

 

- KPB: tenminste 5 waarvan minimaal

- 1x KPB afdelingsvisite,

- 1x KPB 1e anamnese en onderzoek,

- 1x KPB slechtnieuwsgesprek (video)

- OSATS

- Portfolio: - Documentatie v/d diversiteit v/d ervaring: welke ziektebeelden op de polikliniek gezien zijn op oncologisch en bekkenbodemgebied, aantallen assistentie bij grotere gynaecologische ingrepen,  bekwaamheidsverklaringen

- 1 CAT

 

 

2.Onderwijs

 

Lokaal:

De ochtendoverdracht heeft een sterk onderwijzend karakter, daar worden ook poli patiënten besproken bij wie zich een leerzaam probleem heeft voorgedaan en / of bij wie een breed gedragen beleid is gewenst.

Elke donderdagochtend is er onderwijs. Het thema varieert per maand. Het type varieert per week: de ene week is er onderwijs door een gynaecoloog met aandachtsgebied, de andere week een CAT door een AIOS, dan een Journal Club door een AIOS, en tot slot een voordracht door een externe spreker of een spreker van een andere discipline dat wel binnen het gekozen thema valt.

 

Regionaal: refereeravonden 4 maal per jaar, clusteronderwijs eens per maand op woensdagmiddag

 

Landelijk: Verplichte cursussen voor de basisjaren zijn:

 • Cobra cursus basischirurgie en anatomie (eerste jaar)
 • Echoscopie (e-learning) (eerste jaar)
 • Foetale bewaking (eerste jaar)
 • Anatomie (derde of vierde jaar)
 • Landelijke opleidingsdagen (jaarlijks in december, Houten)
 • SAVER (voor aanvang van de diensten)
 • MOET (voor einde van het vierde jaar)

 

 

Competentieontwikkeling

Op verschillende manieren wordt er aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de diverse (CANMEDS) competenties van de AIOS.

 

Medische expertise

Onderwijsmomenten

Zie boven bij weekindeling en onderwijs. Beoordeling middels OSAT en KPB

 

Kennis en Wetenschap

 

De AIOS wordt gestimuleerd in het doen van wetenschappelijk onderzoek en wordt daarin ook actief begeleid door de opleidersgroep. De bibliotheek is 24 uur per dag toegankelijk. Vanaf elke werkplek kunnen afdelingsprotocollen, vaktijdschriften en de bekende databases (bv. Cochrane , UptoDate) geraadpleegd worden.

 

 

CAT

Twee keer per jaar moet de AIOS een CAT maken. CAT staat voor Critically Appraisal of a Topic. Voor meer informatie, de 7 stappen van een CAT en hoe je beoordeeld wordt: kijk op www.oorleiden.nl bij ‘opleidingen’ en ‘vervolgopleidingen’ naar het kopje ‘CAT’. Een CAT kan in het thema onderwijs op donderdag ingepast worden.

 

            Protocollair en evidence based werken  

             Beoordeling middels feedback (document lijnleren in portfolio)

 

Deelname aan studies / initiëren van wetenschappelijk onderzoek

Beoordeling middels feedback (document lijnleren in portfolio)

 

 

 

Organisatie

Besprekingen

De AIOS is veelal verantwoordelijk voor het voorbereiden en presenteren van de verschillende besprekingen (zie ook toelichting bij besprekingen bij de weekindeling hierboven). Zo coördineert de AIOS geheel zelfstandig het thema onderwijs van de donderdagochtend. Hij / zij bedenkt het thema, nodigt de sprekers uit, etc.

 

Supervisie:

Wanneer de AIOS supervisie heeft is hij / zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op verloskamers, afdeling en polikliniek en heeft een sterk triërende functie.

 

Voorzitter overdracht

De AIOS kan op eigen initiatief het voorzitterschap van de overdracht naar zich toe trekken

 

Beoordeling organisatie middels KPB

    

Communicatie

Video opnames

Een of twee maal per jaar maakt de AIOS op eigen initiatief een video opname van een gesprek met een patiënt. Deze video opname wordt bekeken tijdens de vrijdagmiddag besprekingen in aanwezigheid van (leden van) de opleidersgroep en evt. andere AIOS en ANIOS. De AIOS bepaalt zelf welk deel van de video getoond wordt en geeft van tevoren aan op welk stuk van de communicatie hij / zij feedback wenst. Beoordeling middels KPB.

 

Professionaliteit

Video opnames (zie hierboven) lenen zich ook uitstekend voor de beoordeling van professionaliteit in de omgang met patiënten.

Overdracht: hier kan de manier waarop de AIOS over de patiënt spreekt worden beoordeeld alsmede de omgang met collega's in professionele discussies. Beoordeling middels KPB.

 

 

 

 

Maatschappelijk handelen

            Omgang met klachten / complicaties

Deze momenten doen zich ad hoc voor. De AIOS kan daarbij beoordeeld worden op het nemen van zijn / haar verantwoordelijkheid, het toegeven van fouten, nazorg aan patiënten, etc. Beoordeling middels KPB

Deelname aan perinatal audit

Is de AIOS in staat in een veilige omgeving feedback te ontvangen en deze ook veilig te geven ? Beoordeling middels KPB

Deelname aan consortiumstudies / doelmatigheidsonderzoek/ evidence based handelen

Beoordeling middels mondelinge feedback, document lijnleren

 

 

Samenwerking

Overleg met andere disciplines

Tijdens diensten of supervisie dagdelen heeft de AIOS veelvuldig (telefonisch) contact met andere disciplines ( huisartsen, verloskundigen). De AIOS kan zelf aangeven wanneer hij / zij beoordeeld wil worden n.a.v. zo'n contact (bijvoorbeeld observatie tijdens een telefoongesprek). Het streven is dit 4 maal per jaar te doen. Beoordeling middels KPB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Begeleiding

 

Voortgangsgesprekken

Voortgangsgesprekken vinden elke 3 maanden plaats en met de opleider danwel vervangend opleider. De AIOS maakt hiertoe zelf een afspraak. Het elektronisch portfolio (e-Pass) wordt door de AIOS van tevoren ingevuld en besproken met de opleider. Alle toetsinstrumenten zijn in te zien door de opleider, zodat deze kan beoordelen welke competenties behaald zijn.

 

Tijdens het voortgangsgesprek wordt ook in gezamenlijk overleg een POP (persoonlijk ontwikkelplan) voor de AIOS opgesteld, binnen de kaders van de regionale afspraken. Bij elk voortgangsgesprek wordt het POP opnieuw geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Leerdoelen worden aangepast c.q. uitgebreid en er worden concrete plannen gemaakt voor de volgende leerperiode. De AIOS bereidt het aangepaste POP zelf voor.

 

Mentorschap

De AIOS wordt gevraagd een mentor uit de opleidingsgroep (niet zijnde de opleider) te kiezen. De taak van de mentor ligt op het emotioneel ondersteunende vlak.

 

Vertrouwenspersoon

Wanneer de AIOS te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer is er de mogelijkheid contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van het Landsteiner Instituut, mevrouw H. Slot. Zij is het best te bereiken via de mail: hedwig.slot@landsteiner.nl

 

4.Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een aantal toetsinstrumenten, zoals  KKB, KPB (> 10 per jaar), OSAT, PICO/CAT ( 2 maal per jaar) en 360 graden feedback (1 maal per jaar). De AIOS houdt een portfolio bij om inzichtelijk te maken dat aan alle eisen van deze stage voldaan is aan het einde van dit jaar. Zie voor een overzicht de exacte aantallen en eisen de desbetreffende tabel in het opleidingsplan BOEG.  Als een AIOS bepaalde aandachtspunten heeft kan hij of zij natuurlijk om méér toetsmomenten vragen. Het portfolio wordt tijdens de voortgangsgesprekken bekeken en de beoordeling van de niet medische competenties wordt gedaan door 2 keer per jaar het ‘document lijnleren’ in te vullen.

 

Aan het eind van het eerste jaar krijgt de AIOS een geschiktheidsbeoordeling voor het starten van het volgend jaar, met de nodige adviezen.

 

Jaarlijks in maart is er de landelijke voortgangstoets, waarvan de uitslag bekend wordt gemaakt aan de AIOS en aan diens opleider. Deze uitslag wordt besproken in het eerstvolgende voortgangsgesprek.

 

Eens per jaar zet de AIOS zelf een 360 graden beoordeling uit, waarvan de uitkomst met de opleider besproken wordt en van waaruit evt. actiepunten opgesteld worden. Deze actiepunten worden bij elk voortgangsgesprek opnieuw geëvalueerd.

 

In het eerste jaar is er een laparoscopie toets in het LUMC, afgenomen door prof. F.W. Jansen. De AIOS maakt hiertoe zelf een afspraak. Zolang de toets niet behaald is, is er geen autorisatie voor het verrichten van een laparoscopie, ook niet onder supervisie. Skills hiervoor kunnen worden opgedaan met de laparoscopische oefenbox in de MFK op de polikliniek.

 

De onderwerpen voor CATs (minmaal 2 per jaar) zijn vrij naar keuze in te vullen.

 


Thema’s en beheersingsniveau's

 

Beheersingsniveau’s (BN)

1

heeft kennis van

2

handelt onder strenge supervisie

3

handelt onder beperkte supervisie

4

handelt zonder supervisie

5

superviseert en onderwijst bij handeling

 

Aan het einde van de aangegeven periode in het GHZ moeten de volgende vaardigheden op aangegeven niveau behaald zijn:

 

Thema

BN*

jr1/jr4

opleidingsactiviteiten

toetsing/portfolio

 

 

 

 

 

Zwangerschapsbegeleiding ongecompliceerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwangerschaps begeleiding gecompliceerd

4/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4

-       cursus echoscopie

-       cursus prenatale counseling

-       meelopen echo spreekuur

-       cursus foetale bewaking

-       uitvoeren uitwendige versie met gynaecoloog

-       afdeling diensten

-       polikliniek

-       overdracht

 

 

Polikliniek/afdeling

Diensten

Meelopen VIP spreekuur

Thema's hypertensie, diabetes, IUGR, serotiniteit, bloedgroep antagonisme, gemelli

minimaal 1 KPB over een nieuwe patiënt / controlepatiënt / counselinggesprek.

minimaal 5 counselinggesprekken

1 observatie van adequaat uitgevoerd echografisch onderzoek (OSATS)

Minimaal 6 dagdelen echoscopie

1 observatie van uitwendige versie (OSATS)

opname zieke zwangere

 minimaal 25 dagdelen laagrisico spreekuren

Minimaal 2 KPBs rond een van de thema's

20 dagdelen laag risico spreekuur

 

 

 

 

 

Gewone bevalling

4/5

Fantoom :

 • Gewone partus
 • Spildraai
 • Fluxus

Hechten episiotomie

Reanimatie neonaat (APLS)

SAVER cursus

 

 

 

 

 

 

 

Cursus foetale bewaking

Minimaal 2 KPBs Gewone bevalling

1 techniekbeoordeling van een episiotomie

 

25 gewone bevallingen

 

10 x episiotomie hechten (1 OSATS)

10 x 2e gr ruptuur (1 OSATS)

10 x MBO;

certificaat

 

 

 

 

 

 

Gecompliceerde bevalling

Inclusief hoog ingeschat risico

3/4

3/3

Fantoom:

Schouderdystocie

Stuit

Gemelli

VE / FE

 

MOET cursus (4e jaar)

 

Onder supervisie:

Schouderdystocie

Stuit

Gemelli

VE / FE

Sectio

Fluxus

Hechten totaalruptuur

 

 

 

 

 

 

 

 

Toets en diploma

 

7 OSATS, voor elk onderdeel minimaal 1

 

 

Kraambed & kind ongecompliceerd

3/5

Kraamvisite lopen, begeleiden kraambed

1 KPB

 

 

 

 

 

Kraambed & kind gecompliceerd

3/4

Kraamvisite lopen

Herkennen en behandelen PE / HELLP, endometritis, mastitis, thrombose, sepsis

1 KPB

 

 

 

 

 

Algemene polikliniek gynaecologie veel voorkomend

 

 

 

Endocrinologie en fertiliteit basaal

 

3/5

 

 

 

 

2/4

Polikliniek, voor thema's zie BOEG

Voor- en nabespreking poli

Cursorisch onderwijs

 

OFO, indicatie stelling behandeling

Minimaal 2 KPBs

 

Aantekening in portfolio

 

 

Beleid wordt geformuleerd in fertiliteitbespreking

 

 

OK laag ingeschat risico

 

 

 

 

 

 

 

3/4

 

 

 

 

 

 

 

Cursus basischirurgie en anatomie

Oefenbox laparoscopie

OK

POKs

Voor thema's zie BOEG

 

 

certificaat

 

examen LUMC

5 OSATS

5 OSATS

 

 

 

 

 

Peri-operatieve zorg

3/4

Visite lopen gyn kamers

Peri-OK EVS vullen

Time-out op OK uitvoeren

Post OK beleid schrijven

1 KPB

             

 

 

Thema

BN*

Jaar 4

opleidingsactiviteiten

toetsing/portfolio

 

 

 

 

 

Algemene polikliniek gynaecologie veel voorkomend

 

Algemene polikliniek weinig voorkomend

5

 

 

 

4

 

Als bij jaar 1

En colposcopie spreekuur

 

 

 

Bespreking met supervisor

Spreekuur doen

Cursorisch onderwijs

2 KPBs

Interpretatie colposcopisch beeld, biopteren

 

 

2 KPBs

 

 

Bekkenbodem & urogynaecologie

4

Cursus urogynaecologie (sterk aanbevolen)

bekkenbodempoli

OK

overdracht

anatomiecursus

 

 

1 KPB

5 OSATS

 

 

 

 

 

Oncologie

4

Lokaal onderwijs,

OK Antoniushove

Poli

Overdracht

MDO Antoniushove

anatomiecursus

Ten minste 5KPB’s, waaronder tenminste van elk 1:

• KPB afdelingsvisite

• KPB eerste anamnese en onderzoek

• KPB slecht nieuws gesprek

 

 

 

Seksuologie

4

Elke 1e dinsdag van de maand patient bespreking met sexuoloog

1 KPB

 

 

 

 

 

OK hoog ingeschat risico

5

OK

15 OSATS

             

 

Zie voor complete eisen aan de opleiding en toetsen ook opleidingsplan BOEG

 

Competentiegroei

Dit wordt bijgehouden in het portfolio en bij elk voortgangsgesprek besproken. Toename van competentie leidt automatisch tot meer autorisatie voor het verrichten van bepaalde handelingen

 

 

5.Kwaliteit van de opleiding

 

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen wordt van de AIOS medewerking gevraagd. Elk jaar wordt in september vanuit de regio de D-rect vragenlijst uitgezet. In verband met de herleidbaarheid wordt deze lijst niet rechtstreeks teruggekoppeld aan de opleider als er minder dan 4 respondenten zijn. Als er 4 of meer ingevulde lijsten zijn worden de uitkomsten besproken in de opleidingsvergadering. Ook de Centrale Opleidings Commissie (COC) zal een keer per jaar de resultaten met de AIOS bespreken en dit indien wenselijk terugkoppelen aan de opleider.

 

Eens in de 2 jaar krijgt elk lid van de opleidersgroep individuele feedback van de AIOS groep. Deze feedback vindt plaats middels scorelijsten, maar ook in een individueel gesprek met een van de AIOS en een onderwijskundige. De eventuele verbeterpunten worden desgewenst in de opleidersgroep besproken en in elk geval bij de volgende EFFECT meting ge-evalueerd en bijgesteld

 

Minimaal 4 maal per jaar vindt er een opleidingsvergadering plaats waar AIOS, maar ook ANIOS en 2 lijns verloskundigen aanwezig zijn. Zij gaan dan in gesprek met de opleidersgroep en zorgen voor agenda en notulen. Desgewenst wordt er vaker en ad hoc vergaderd.

 

Bij het afronden van de stage wordt er een exit gesprek gevoerd met de AIOS. Een medewerker van het leerhuis is hier voor aangesteld en zal t.z.t. contact met de AIOS opnemen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de opleiding voortdurend in de gaten gehouden.

 

Professionalisering van de opleidingsgroep

De opleidingsgroep laat zich jaarlijks bijscholen op het gebied van opleiden door het volgen van Teach the Teacher plus trainingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.