Basiskennis psychiatrie

Onderwerp
Deskundigheidsbevordering
Doelgroep
Verpleegkundige
Doel
Kennis verwerven ten aanzien van psychiatrische ziektebeelden, zicht krijgen op achtergronden, behandeling, hulpverlening en hoe hiermee zelf om te gaan in de dagelijkse praktijk
Informatie

De scholing wordt verzorgd door de Parnassia Academie, specialist in de geestelijke zorg. Docent Thea Troost.

 

Je kunt je alleen voor de gehele cursus aanmelden. Je ontvangt een bewijs van deelname als je de volledige cursus hebt gevolgd.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Susanne van der Linden, administratief medewerker, via 088 979 1840.

Locatie
MCH, Bronovo
Duur
2 dagen; data 25 oktober en 29 november 2016
Omschrijving

De volgende onderwerpen worden besproken:

  

Basiscommunicatie bij psychiatrische patiënt.

DSM V-indeling en gebruik daarvan.

Chronobiologie, waarin stress en belang van 24 uur ritme als uitgangsprincipe in psychiatrische behandeling wordt besproken.

Angststoornissen, primair en als restverschijnsel bij chronisch psychiatrisch beeld.

Hoe om te gaan met dwangmatigheid tijdens opname in ziekenhuis.

Posttraumatische stressklachten en hoe te handelen bij lichamelijk onderzoek bij patiënt met seksueel misbruik in het verleden.

 

Stemmingsstoornissen, unipolaire en bipolaire stoornis.

Communicatiehandvatten en oefening in omgaan suïcidaliteit.

Beginnende dementie hoe herken je dat.

Medicatie: antidepressiva en stemming stabilisatoren en ECT Basiskennis.

Hoe herken je afhankelijkheid van middelen (alcohol, softdrugs) en wat.

doet verslaving van middelen met al bestaande psychische klachten en wat is interactie met

psychofarmaca.

 

Psychose.

Pathologie, beloop, verschil van ernst.

Medicatie, belang medicatietrouw en communicatiehandvatten.

Film met uitleg, prodromen, stress en zelfbeschadiging.

 

Persoonlijkheidsproblematiek, clusterindeling met uitgelicht de begeleiding bij borderline problematiek, communicatieoefening in het begrenzen en verminderen van agressie.

Ontwikkelingsstoornissen (autistisch spectrum) handicapmodel, waar moet de begeleiding aan voldoen

ADHD.

 

Bij ieder ziektebeeld wordt stilgestaan hoe de behandeling of begeleiding eruit kan zien en hoe wordt er gewerkt aan behoud van autonomie en betere kwaliteit van leven voor de patiënt/cliënt. Daarnaast is er aandacht voor bejegening, begrenzing en ondersteuning van personen met ernstige psychiatrische problematiek.

 

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier. In het huisbulletin wordt gecommuniceerd wanneer de training plaatsvindt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.